Vi använder cookies för att anpassa din upplevelse på vår sajt. Läs mer här.

Jag accepterar

Exploatering av jordbruksmark

Tillgången till jordbruksmark minskar i världen, samtidigt som behovet ökar. I Sverige har vi knappt 2,6 miljoner hektar åker och 0,4 miljoner hektar betesmarker. Varje år minskar jordbruksmarken då den exploateras för att bygga hus, vägar och järnvägar.

På uppdrag av Jordbruksverket har Metria genomfört en analys för att identifiera mark som exploaterats under åren 2016–2020.

Resultatet visar att:

  • den svenska jordbruksarealen minskade 30 000 hektar under perioden
  • 10 procent av minskningen beror på exploatering, såsom byggnation av hus, vägar och järnvägar, vilket innebär att man inte kan bruka jorden igen
  • byggandet av bostäder är den främsta orsaken till att jordbruksmark exploateras.
  • Störst exploatering av jordbruksmark har skett i Skåne. Störst ökning från föregående period har skett i Uppsala län.

I framtiden antas den svenska jordbruksmarken bli ännu mer värdefull än idag, när globala klimatförändringar som havsnivåhöjningar och ökenspridning minskar tillgången på jordbruksmark i många länder.

Exploatering av jordbruksmark i hektar, fördelat på kommuner.

Nyfiken på att veta mer?

Vi tar gärna en dialog om hur vi kan hjälpa er att få större nytta av geodata i er organisation.

Åke Svensson
Regionchef
Taggar:Analys
Vill du ha fler insikter?

Skriv din e-postadress så signar du upp för prenumeration på vårt nyhetsbrev.