Vi använder cookies för att anpassa din upplevelse på vår sajt. Läs mer här.

Jag accepterar

En digital grundkarta av hög kvalitet minskar risken för fel i detaljplaneprocessen

Felaktiga fastighetsförhållanden, missade servitut och ledningsrätter i grundkartan kan orsaka både tidsförluster och ökade kostnader i detaljplaneprocessen. I värsta fall kan dessa fel leda till att detaljplanen måste göras om. Med en aktuell digital grundkarta av hög kvalitet minskar risken för fel och misstag.

Kommunen ansvarar för grundkartan

När en detaljplan upprättas bör det finnas en aktuell grundkarta som underlag. Grundkartan visar topografin och fastighetsförhållanden över planområdet och den närmaste omgivningen. Kommunen är ansvarig för att avgöra om en grundkarta behövs, vilken kvalitet den ska ha och vilket område den ska täcka. Det ställs också krav på att grundkartor ska arkiveras av kommunen som en allmän handling i detaljplaneärendet.

Omfattande arbete som kräver olika kompetenser

Att ta fram en digital grundkarta är ofta ett tidskrävande och omfattande arbete. Men det betalar sig många gånger om i den fortsatta detaljplaneprocessen, då allt bygger på rätt underlag och inget behövs göras om.

För att framtagandet av den digitala grundkartan ska fungera så effektivt som möjligt är det viktigt att olika kompetenser lyfts in när de behövs. Ofta krävs det att oklara fastighetsförhållanden utreds och att inmätning görs. Utredda fastighetsgränser är en förutsättning för digitala detaljplaner och en digital samhällsbyggnadsprocess.

HMK – Digital grundkarta

Lantmäteriets handledning ”HMK – Digital grundkarta” innehåller rekommendationer och nationella standarder för arbetet med digitala grundkartor. Den tydliggör att grundkartan ska vara i vektorformat enligt nationella specifikationer och vad den ska innehålla.  Det rekommenderas till exempel att fastighetsindelning och topografiska data av vikt ska hålla hög kvalitet med en standardosäkerhet på 0,05 meter.

FAKTA

HMK – Digital grundkarta

HMK – Digital grundkarta  är en handledning för framtagande av grundkarta och den:

  • innehåller rekommendationer för arbetet med grundkartor till detaljplan
  • redovisar krav enligt lag och förordning samt ger information om standarder för utformning av digitala grundkartor
  • vänder sig till både beställare och utförare för framtagande av grundkartor i detaljplaneprocessen, men även till andra aktörer inom plan- och byggprocessen
  • är en del av Lantmäteriets handböcker i mät- och kartfrågor (HMK)

Behöver ni hjälp med att upprätta en grundkarta?

Metria hjälper er gärna med att skapa grundkartor och fastighetsförteckningar efter förutsättningarna i ert projekt. Vi har gedigen erfarenhet inom området och såväl fastighetsrättslig som mätteknisk kompetens. Läs mer och grundkartor och fastighetsförteckningar

Fyll i dina kontaktuppgifter nedan så kontaktar vi dig!

Anna Sagfors
Områdeschef Mitt
Mats Lundevaller
Regionchef
Vill du ha fler insikter?

Skriv din e-postadress så signar du upp för prenumeration på vårt nyhetsbrev.