Vi använder cookies för att anpassa din upplevelse på vår sajt. Läs mer här.

Jag accepterar

Effektiv kartering vid samhällsomvandling

I Gällivare och Kiruna pågår just nu en omfattande samhälls-omvandling som beräknas pågå minst till och med 2035. Totalt kommer ca 5 000 bostäder och 700 000 kvadratmeter bostad- och lokalytor byggas upp på nytt. För att genomföra detta krävs en effektiv samhällsbyggnadsprocess.

Uppdaterade beslutsunderlag

Samhällsomvandlingen innebär att landskapsbilden och samhället förändras snabbt. För att kunna följa utvecklingen och ta nödvändiga beslut i samhällsbyggnadsprocessen krävs uppdaterade och aktuella kartor som beslutsunderlag. Genom dessa blir det enklare för olika aktörer att ha kontakt med varandra, alla får tillgång till samma information och då kan beslut fattas snabbare och med högre kvalitet. Informationsförsörjningen är central och för alla steg i processen gäller att informationen ska vara korrekt och ge tillräckliga fakta för beslut.

Stora förändringar kräver effektiv kartering

Att använda konventionella metoder för mätning såsom GNSS, totalstation eller flygfotografering är svårt eftersom förändringarna sker så snabbt och att kostnaden bli väldigt hög. Därför har vi på uppdrag av kommunerna använt drönare för att genomföra karteringen. Vi använder oss av fotogrammetrisk mätning – skanning för att kartera uppbyggnaden av de nya stadsdelarna.

Enkelhet och snabbhet gör att vi snabbt kan kartera stora områden kostnadseffektivt, säger Robert Enesund på Metria. Han fortsätter, tekniken är inte så väderberoende som traditionell flygfotografering eftersom flyghöjden är så låg så vi går under molnen.

Från kartering till uppdaterad databas

När flygningen är genomförd och all data är insamlad påbörjas efterarbetet. Ofta levereras en ortomosaik och en markmodell som bas. Dessa kan användas för 3D-kartering vilket ger helt nya möjligheter för volymberäkningar.

Vår fotogrammetrigrupp hjälper många kommuner att använda data från flygningen och genomföra karteringar för att uppdatera kommunens databaser, säger Robert. Han fortsätter, genom att flygningarna är kostnadseffektiva så kan man flyga flera gånger för att kunna göra förändringsanalyser.

Om samhällsomvandlingen

I Kiruna och Malmberget finns världens två största underjordsgruvor för järnmalmsbrytning. Gruvbrytningen närmar sig idag samhällena och malmkropparnas läge gör att brytningen sker på större djup.

Tillvaron för människorna som lever kring gruvorna påverkas radikalt. Det går helt enkelt inte att bo kvar när gruvbrytningen slukar marken underifrån. För att gruvverksamheten ska kunna fortsätta måste därför stora delar av samhällena flyttas.

  • Totalt 5 000 bostäder ska byggas
  • Bostads - och lokalyta 700 000 kvadratmeter
  • Människor som berörs 10 000 st

Nyfiken på att veta mer?

Vi tar gärna en dialog om hur vi kan hjälpa er att kartera er kommun effektivt. Fyll i formuläret nedan så kontaktar vi dig!

Robert Enesund
MBK -Ingenjör
Tony Johansson
Regionchef
Vill du ha fler insikter?

Skriv din e-postadress så signar du upp för prenumeration på vårt nyhetsbrev.