Vi använder cookies för att anpassa din upplevelse på vår sajt. Läs mer här.

Jag accepterar

Detaljerade punktmoln bra indata för kartläggning av stadsmiljö

På uppdrag av Malmö Stad har Metria utfört datainsamling och kartläggning av 12 kilometer vägsträcka genom staden. Projekteringsunderlaget ska användas till att upprätta nya busslinjesträckor genom Malmö.

Med att laserskanna från bil, så kallad mobil laserskanning, och kompletteringsmätningar i fält har Metria samlat in data längs med aktuell vägsträcka i Malmö stad. Utifrån det insamlade data bearbetar vi fram detaljerade punktmoln som vi sedan kan kartera samtliga detaljer som finns längs med vägsträckan så som trottoarkant, träd, VA-objekt, vägmålningar, trafikskyltar, belysningsstolpar, vägkanter med mera. Med denna metod minskar vi tiden för arbete på väg för våra mätningsingenjörer samt så får vi en sparad ”nulägesbild” av hela projekteringsområdet.

- Under våren 2022 har Metria utfört inmätning av stora delar av MEX 4. MEX 4 går mellan Segevång och Limhamn och kommer bli Malmös nästa expressbuss efter linje 5 och 8. Metria har utfört arbetet på uppdrag av Malmö Stad för att förbereda så mycket underlag som möjligt inför detaljprojektering. Samarbetet mellan Malmö Stad och Metria har fungerat mycket bra under hela uppdraget, säger Jessica Persson, Entreprenadsamordnare Storstadspaketet.

Projekteringsunderlag med hög kvalité

De produkter vi har bearbetat fram i detta uppdrag är projekteringskarta och en triangulerad markmodell. Dessa underlag används sedan av projektören för att planera och beräkna de förändringar som projektet berör. För att kvalitetsbestämma produkterna utför vi kontroll på det insamlade data. I detta projekt uppnår vi en lägesosäkerhet på bättre än 2 cm i höjd på hårdgjorda ytor vilket medför väldigt bra förutsättningar för vidare arbete i projektet.

FAKTA

Våra fotogrammetri- och laserskanningsexperter har flera års erfarenhet av datainsamling, bearbetning och kvalitetsgranskning av både flygfoton och laserskanningsdata.

Vi kartlägger snabbt och enkelt nya områden med traditionellt flyg, drönare eller bil. Resultatet blir bilder, ortofoto, stereobilder och punktmoln som används för att generera markmodeller, ytmodeller, projekteringskartor, höjdkurvor, 3D-modeller och listan kan göras lång. Med hjälp av drönare kan vi även följa utveckling i ditt projekt över tid vid exempelvis berg/grustag, skog eller byggplats.

Hur kan vi hjälpa till i era projekt?

Vi vill gärna ha en dialog med dig, fyll i kontaktuppgifter nedan så kontaktar vi dig inom kort.

Elin Skoog
Arbetsledare
Luis Martinez
Fotogrammetriker
Vill du ha fler insikter?

Skriv din e-postadress så signar du upp för prenumeration på vårt nyhetsbrev.