Vi använder cookies för att anpassa din upplevelse på vår sajt. Läs mer här.

Jag accepterar

3D-modell förenklar medborgardialog

Fler och fler flyttar till Tidaholms kommun, något som gläder hela kommunen. För att möta efterfrågan bygger kommunen en ny stadsdel, Rosenberg.

– En så här stor förändring skapar både intresse och oro bland medborgarna. Självklart vill vi vara så tydliga och pedagogiska som möjligt i dialogen med allmänheten och de traditionella planritningarna är sällan tillräckliga. Därför har Metrias 3D-visualisering av detaljplanen varit avgörande i våra samtal med medborgarna. Säger Marie Bengtzon, Planarkitekt Tidaholms kommun

3D-visualisering av detaljplanen

Tidaholms kommun har arbetat med Metria sedan 2016, ett samarbete som började med att Metria tog fram planprogrammet för Rosenberg. I samband med arbetet diskuterades även placering av skola och idrottsanläggning. Metria fick då uppdraget att driva processen med detaljplan av skola och idrottsanläggning samt att ta fram alla handlingar åt kommunen. Till det behövde kommunen stöd i att visualisera området.

– Visualiseringen är en helt avgörande del i arbetet. Projekt av den här omfattningen har stort allmänintresse och är vi inte pedagogiska i beskrivningen av hur området kommer se ut så blir dialogen med medborgarna ineffektiv, säger Marie Bengtzon. Därför har Metrias insats varit avgörande i att underlätta både för oss som arbetar med samhällsplaneringen och för medborgarna.

3D visualisering en utmaning för en liten kommun

Det är en utmaning för en liten kommun som Tidaholm att få tid till visualisering, då det är mycket tidskrävande. Därför har Metrias stöd i arbetet med utveckling av området Rosenberg gjort det möjligt för kommunen att följa tidplanen. En nödvändighet då det är många aktörer som är beroende av de underlag som kommunen tar fram. Förutom datamässig kompetens tog Metria med hjälp av UASplan nya orotfoto som i sin tur användes för 3D-modellen.

Beslutsunderlag för politiker och tjänstemän

Visualiseringen av detaljplaner underlättar inte bara dialogen med medborgarna utan fungerar som ett bra och gediget beslutsunderlag för både politiker, tjänstemän och andra intressenter. En 3D-modell ökar förståelsen för solstrålningspotentialen för bland annat solceller, hur eventuella grannar påverkas av skuggor och sektioner som visar höjder och annan anpassning till omgivningen. Till det underlättar 3D-modellen presentationen inför eventuella tomtförsäljningar och gör det enklare att presentera projekten på hemsidan.

– Samarbetet med Metria har varit extremt smidigt och flexibelt. Vi har jobbat med flera olika personer och kontor utan att det har försvårat processen. Tvärtom har vi fått stort stöd i att Metria både har kompletterande kompetens och djup och bred kunskap om hur vi som kommun arbetar med samhällsplanering. Det har bidragit till att min roll som övergripande ansvarig underlättats samtidigt som jag har fått värdefull second opinion från personer med samma kompetens som jag. Tillsammans har vi skapat de bästa förutsättningarna för att alla som bor i Tidaholm förstår vad vi gör, varför vi gör det och hur det påverkar dem. Det bidrar med stort värde inte bara för oss som arbetar på kommunen utan även för alla invånare, säger Marie Bengtzon.


Nyfiken på att veta mer?

Vi tar gärna en dialog om hur vi kan hjälpa er att få större nytta av geodata i er organisation. Fyll i formuläret nedan så kontaktar vi dig!

Anna Sagfors
Områdeschef Mitt
Vill du ha fler insikter?

Skriv din e-postadress så signar du upp för prenumeration på vårt nyhetsbrev.