SKOGSBOLAG

Var finns det risk för barkborreangrepp?

Vi står nu inför en sommar där där historiskt höga nivåer av barkborrar kan komma att angripa den svenska skogen. Vi har tagit fram en metod som identifierar områden som har förhöjd risk för angrepp.

Granbarkborrar trivs väldigt bra i torkan

Våren och sommaren 2018 går till historien som en av de torraste och varmaste som varit i Sverige under modern tid. Torkan skapade stora problem för skogen genom att träden torkstressades. Skadegöraren granbarkborre trivs mycket bra i den varma och torra miljön. Antalet barkborrar 2018 nådde historiskt höga nivåer. Inför sommaren 2019  är de nu redo för att ge sig ut och angripa ännu mer skog.

Bekämpningen av barkborre ett svårt arbete

Bekämpning av barkborre är ett tidsödande och svårt arbete där varje angripet träd behöver letas upp, avverkas och sedan transporteras ut från skogen. Träden visar under de tidigaste stadierna av angreppet inte några tydliga symptom utan risken kan vara att när ett angripet träd upptäcks så har förloppet redan gått så långt att det inte är lönt att ta hand om trädet. Varken ur perspektivet att få bort insekterna ur skogen då dessa redan lämnat trädet, eller för att bevara virkesvärdet.

Att vara effektiv i inventeringsarbetet och att kunnig personal kan prioriteras att leta på områden med en högre risk för angrepp är viktigt för att man ska lyckas att upparbeta så många barkborreangripna träd som möjligt.

monster_skog

Exempel på några av de indata som används i riskanalysen

  • Inventerade barkborreskador
  • Skogsbruksplaner med skogliga data
  • Radardata
  • Optisk satellitdata
  • Markfuktighet
  • Trädhöjd
  • Skoglig volym
  • Utförda avverkningar
AI (Artificiell intelligens) används för riskanalys

Vi har tagit fram en metod för att identifiera områden med förhöjd risk för angrepp. Metoden som används för riskanalysen bygger på AI. Genom att träna ett neuralt nätverk (AI) att känna igen olika index som är gemensamma för de områden som är angripna av barkborre kan sedan områden med samma egenskaper identifieras.

Som indata att träna modellen på har 66 olika index tagits i beaktning för att identifiera hur korrelationen dessa emellan kan stödja en identifiering av områden drabbade av barkborre.  Analysen resulterar i en riskklassning av skogen som sedan används för att planera och genomföra fältinventering efter barkborreangripna träd.

 Ett heltäckande raster med riskindex

Leveransen av analysen är ett heltäckande raster över skogsmark med upplösning 12,5*12,5 meter. Varje pixel har ett riskindex som påvisar sannolikheten för barkborreangrepp.

Fler exempel inom skogsbruket

monster_skog

Vill du veta mer?

Jacob Mörner hjälper dig gärna i att få klarhet i hur geografisk information och analyser kan hjälpa din organisation att ta mer väl underbyggda beslut.

Jacob Mörner
Segmentsansvarig Skog 010-121 87 15 jacob.morner@metria.se