Östersund

Adress:
Odenskogsvägen 12B, 2 tr
831 48 Östersund.

Ulrik Larsson Götzmann
Arbetsledare Plan & Mät 010-121 82 37 ulrik.larsson@metria.se

Personalen i Östersund når du på:
Telefon mättjänster: 010-121 87 40
Telefon samhällsplanering: 010-121 89 00

Mail: ostersund@metria.se

Vi hjälper dig med allt som rör geografisk information och geografisk informationsteknik.