Kiruna

Adress:
Box 814
981 28 Kiruna
Besöks-/leveransadress:
Österleden 15, 981 38 Kiruna

Personal i Kiruna når du på:
Telefon: 010-121 89 10
Mail: kiruna@metria.se

Vi hjälper dig med allt som rör geografisk information och geografisk informationsteknik.