Kiruna

Adress:
Box 814
981 28 Kiruna
Besöks-/leveransadress:
Österleden 15, 981 38 Kiruna

Robert Åberg
Regionchef 070-2102271 robert.aberg@metria.se

Vi hjälper dig med allt som rör geografisk information och geografisk informationsteknik.