HÅLLBARHETSREDOVISNING 2018

Genom att analysera, förädla och visualisera geografisk information hjälper Metria företag, kommuner och myndigheter att fatta välgrundade, hållbara och affärskritiska beslut. Tillsammans med våra kunder skapar vi ett smartare, säkrare och grönare samhälle.

KLIMATPÅVERKAN

Öka positiv klimatpåverkan

Visionen att ”Metria visualiserar verkligheten för att leva på ett hållbart sätt” lägger grunden för hållbarhetsarbetet och förtydligas av att Metria är certifierat enligt ISO 14001:2015 miljöstandard. Även FN:s Agenda 2030 och de 17 tillhörande målen är strategiska indikatorer för att bland annat få fram produkter med positiv miljöpåverkan till våra kunder.

Ett av Metrias  miljömål är att öka andelen intäkter från produkter och tjänster med positiv miljöpåverkan. Därför har vi tagit fram en modell för att redovisa detta och vägledande i denna kategorisering är Agenda 2030:s hållbarhetsmål.

Ökning under 2018

Under 2018 var andelen intäkter med positiv miljöpåverkan 30 % (26 % 2017), därmed uppfylldes målet för 2018. Ny målsättning är att öka denna andel till 35 % för helåret 2021.

Tillsammans med våra kunder utvecklar vi samhället

Fokusområden och mål för hållbarhet

1. Klimatpåverkan

▶  Minska Metrias negativa klimatpåverkan

▶  Öka Metrias positiva klimatpåverkan

2. Hållbara affärer

▶  Hållbar upphandling

▶  Kvalitet i leveranser

▶  Antikorruption

3. Attraktiv arbetsgivare