HÅLLBARHETSREDOVISNING 2018

Genom att analysera, förädla och visualisera geografisk information hjälper Metria företag, kommuner och myndigheter att fatta välgrundade, hållbara och affärskritiska beslut. Tillsammans med våra kunder skapar vi ett smartare, säkrare och grönare samhälle.

Erik Oldmark, VD

Under 2018 har vi haft en positiv utveckling mot våra hållbarhetsmål; stark tillväxt för våra tjänster och produkter med positiv miljöpåverkan, positiv utveckling av medarbetarnöjdhet samt förnyat vår miljöcertifiering.

Läs mer

Ett grönare samhälle

Samarbete och samverkan, både nationellt och internationellt är en nyckel till framgång i arbetet med Agenda 2030. Tillgång till gemensam information är en central komponent för att aktörer ska ha en gemensam beslutsgrund.

Läs mer

Positiv miljöpåverkan

Vi hjälper våra kunder att utvecklas hållbart. Under 2018 var andelen intäkter med positiv miljöpåverkan 30 %. Därmed uppfylldes målet för 2018. Ny målsättning är att öka denna andel till 35 % för helåret 2021.

Läs mer