Utveckling & förvaltning

All utveckling och förvaltning av vår GIS-plattform och av kundspecifika leveranser sker i projektform, enligt Metrias projektmodell. Agila metoder så som SCRUM och Kanban genomsyrar vår utveckling. Vi genomför utvecklingsprojekt direkt till våra kunder och vi genomför produktutvecklingsprojekt när vi utvecklar plattformen och dess innehåll.

Att sätta verksamheten med kartan i centrum via klienter med intuitiva verktyg för att söka och visa information men också skapa geografiska objekt lika enkelt som man ritar i ett enkelt ritverktyg har alltid varit vår målsättning. Bakom klienterna ligger ett kraftfullt tjänstepaket som kombinerar den bästa teknologin från GIS-världen med standardiserade IT-tjänster för behörighetshantering och affärslogik.