Datalager

Metria har ett eget geodatalager för effektiv, skalbar och kvalitetssäkrad försörjning av geodata. Vårt geodatalagar fyller vi kontinuerligt på med Sveriges grundläggande geodata, ortofoton och satellitbilder.