Vår GIS-plattform

Metria har en unik plattform för hantering av geografisk data. Som enda leverantör har vi en komplett lösning med allt från mätning, via analys och förädling till löpande support.

GIS plattform, Geografisk intelligens

Så här fungerar vår GIS-plattform

Metrias erbjudanden utgår från vår GIS-plattform. I vår plattform för geografisk intelligens finns en komplett lösning för GIS. Den innehåller allt från verktyg för mätning och datainsamling till lagring, analys, förädling och visualisering av geodata via moderna klienttekniker. Vi levererar GIS som webbtjänst, anpassat efter dina krav och önskemål. Vi bygger standardprodukter i form av appar, geodatarelaterade IT-tjänster och kundanpassade lösningar.  De digitala innehållet levereras direkt från vårt egna datacenter.

Vår konsultverksamhet består av experter inom mätning, GIS- och fjärranalys och IT-utveckling. De ingår också i de projekt som hjälper våra kunder att använda GIS och geodata i sina verksamheter via vår GIS-plattform.