Vi visualiserar och samarbetar

Behovet av att snabbt och enkelt få en överblick över verkligheten direkt via en digital karta, oavsett om du är privat eller på jobbet ökar. I dagens uppkopplade samhälle är den digitala kartan aldrig mer än en armlängd bort. Metria skapar verksamhetsnära digitala kartor med bästa prestanda och användarupplevelse.

Visualisering av geodata

Vi är experter på att skapa visuellt attraktiva kartor, som samtidigt är intuitiva och informativa. Våra duktiga kartografer skapar dagligen verksamhetsanpassade och användarvänliga digitala kartor. Vi visualiserar samtidigt trender, företeelser, förändringar och samband genom att nyttja modern GIS-teknik. Storytelling via kartor är ett kraftfullt sätt att visualisera komplexa analyser och information. Vi gör detta via Storymaps.

Samarbete via kartan

Med kartan som gemensam plattform blir det lättare att kommunicera och samarbeta. Fördelen är att alla har en gemensam uppdaterad lägesbild, oavsett var man befinner sig eller vilken dator eller mobil enhet man använder. Samarbete över kartan möjligör ett effektivt arbetssätt och större delaktighet från andra intressenter vars åsikter annars inte skulle fångas upp. Metria utvecklar och tillhandahåller it-tjänster för ökat samarbete och informationsdelning via kartan.

Experten säger

Vad gör du som systemutvecklare?
En viktig del i mitt arbete är att sätta mig in i och förstå kundernas behov.
När kravbilden börjar klarna börjar jag programmera. Jag jobbar då mycket nära kunden och ofta har vi kontakt nästan dagligen. Att jobba så tätt, eller agilt som det också kallas, ställer såklart lite större krav på att kunden vill medverka. Förhoppningsvis leder det till att vi undviker problem och överraskningar
i slutet av projektet.

Vad jobbar du med nu?
Sedan oktober har jag arbetat heltid med ett projekt för Södra Skogsägarna. De erbjuder olika karttjänster till sina medlemmar och vi på Metria utvecklar och driftar dessa tjänster. Det jag utvecklar är en komponent för kartvisning.

Jobbar du alltså med ett projekt i taget?
Det varierar. När jag började på Metria hamnade jag i ett utvecklingsteam. Team Lavin, som vi kallade oss, började med ett uppdrag men med tiden tillkom det flera. Inom teamet fördelade vi arbetet mellan oss och delade på arbetsuppgifterna. Det var ett bra sätt att komma in i arbetet och gjorde att jag snabbt fick prova flera olika projekt, något som var lärorikt.

Hur fortbildar du dig?
Uppdraget jag arbetar med nu började faktiskt med att jag satt och testade ny teknik. Jag fick tid att experimentera under en period, vilket var roligt och innebar att jag lärde mig mycket nytt, exempelvis många nya webbtekniker.

”Jag fick tid att experimentera under en period, vilket var roligt och innebar att jag lärde mig mycket nytt.”

Simon Sandlund, Systemutvecklare, Luleå

Exempel på visualisering

Digitala kartunderlag är viktiga vid planering av vindkraftverk.
Under 2016 implementerade Metria tillsammans med Vattenfall,  en ny digital tjänst i Vattenfalls verksamhet.

Tjänsten blev en viktig del av det geografiska it-stöd som gav Vattenfall aktuell information för att kunna fatta beslut vid vindkraftsetablering.

Samarbetsplattformen med kartan i  centrum heter WindGIS. Här samlas olika typer av information, som kartor, miljödata, infrastruktur med mera. Det utgör grunden för beslut, vid vindkraftsetableringar.

Tjänsten innehåller också funktioner för avancerade geografiska analyser. Framöver kommer det att medföra att etablering av vindkraftverk kan genomföras med mindre miljöpåverkan.

– Vindkraft är det snabbast växande energislaget i Europa, och spelar en viktig roll i strävan efter att uppnå EU:s och Vattenfalls klimatmål. För att optimera våra vindkraftparker krävs bland annat precision när de enstaka vindkraftverken placeras ut geografiskt. Införandet av WindGIS kommer att göra det möjligt, säger Erik Grönlund, chef för Development Sverige på Vattenfall Wind.

Marcus Bergman
Affärsområdeschef Geodata 072-7406983 marcus.bergman@metria.se
Anders Öryd
Affärsområdeschef 070-5688131 anders.oryd@metria.se