Upphävande av tomtindelningar och fastighetsindelningar

Paketerbjudande - upphävande av tomtindelningar och fastighetsindelningar

Från 2 maj 2023 är Metrias affärsområde Plan- och mättjänster är en del av Sweco. Läs mer på sweco.se och på metria.se

Vi hjälper dig att upphäva äldre tomtindelning och fastighetsindelning

Metria kan hjälpa dig att upphäva äldre tomtindelning och fastighetsindelning (Tomtindelning (TI) Fastighetsindelningsbestämmelser (FIB)).

Vi har lång erfarenhet och god kunskap om gällande regelverk och planprocessen.

Genom våra IT-system har vi tillgång till information och material som krävs för att snabbt ta fram handlingar med god kvalitet.

Metria levererar färdiga handlingar till dig inom en vecka från beställning. Planprocessen som hanteras av berörd kommun tar cirka en månad, baserat på lokala rutiner.

Paketerbjudande till dig som exploatör eller privatperson

Paketerbjudande till dig som exploatör eller privatperson

Får du inte ändra, lägga ihop eller dela din fastighet som du vill?
Är det en tomtindelning eller fastighetsindelning som hindrar dina planer?

Vi på Metria kan hjälpa dig att upphäva äldre tomtindelning och fastighetsindelning (Tomtindelning (TI) Fastighetsindelningsbestämmelser (FIB)).

Vi har lång erfarenhet och god kunskap om gällande regelverk och planprocessen. Genom våra IT-system har vi tillgång till information och material som krävs för att snabbt ta fram handlingar med god kvalitet.

Metria levererar färdiga handlingar till dig inom en vecka från beställning. Planprocessen som hanteras av berörd kommun tar cirka en månad, baserat på lokala rutiner.

Fastpris: 25 000 exkl. moms (upp till 5 fastigheter, därefter offert)
Erbjudandet gäller tom 31 december 2023

Kontakta oss via planarkitekt@metria.se eller ring vår plangrupp 010-121 89 00

Kontakta ansvarig förvaltning (vanligtvis samhällsbyggnad) på din kommun för mer information om vad som gäller kring Förenklat förfarande för att ta bort fastighetsindelningsbestämmelser (FIB) där du bor.

Du kan även läsa mer under: Process vid ändring av detaljplan - PBL kunskapsbanken - Boverket

Paketerbjudande till kommuner

Metria kan hjälpa er att upphäva äldre tomtindelning och fastighetsindelning (Tomtindelning (TI) Fastighetsindelningsbestämmelser (FIB))

Vi har lång erfarenhet och god kunskap om gällande regelverk och planprocessen. Genom våra IT-system har vi tillgång till information och material som krävs för att snabbt ta fram handlingar med god kvalitet.

Metria levererar färdiga handlingar till er inom en vecka från beställning.

Planprocessen hanteras av kommunen men självklart kan vi på Metria stötta er även här.

Fastpris: 25 000 exkl. moms (upp till 5 fastigheter, därefter offert)
Erbjudandet gäller tom 31 december 2023

Kontakta oss via planarkitekt@metria.se eller ring vår plangrupp 010-121 89 00

Exempel på upphävande av tomtindelning i Örebro kommun

Metria hjälper Örebro kommun att skapa ett mer rationellt fastighetsbestånd och möjliggöra för en förenklad förvaltning

Metria hjälper Örebro kommun att upphäva tomtindelning för fastigheterna Snickerifabriken 5 och Snickerifabriken 6 är att skapa ett mer rationellt fastighetsbestånd och möjliggöra för en förenklad förvaltning samt på sikt även skapa möjlighet för framtida planläggning inom fastigheterna.

Före plan- och bygglagen trädde i kraft 1987 var det obligatoriskt att upprätta en tomtindelning som reglerade fastighetsbildningen. Enligt plan- och bygglagen efter 2010 gäller fastighetsplan eller tomtindelningsplan som planbestämmelse kopplat till detaljplanen. Förändring av en fastighet kan vara planenlig, men strida mot gällande fastighetsplan eller tomtindelningsplan och för att då kunna genomföra en ny fastighetsreglering krävs att tomtindelning upphävs.

I am text block. Click edit button to change this text. Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut elit tellus, luctus nec ullamcorper mattis, pulvinar dapibus leo.

Behöver ni stöttning inom samhällsplanering?

Våra planarkitekter tar gärna en dialog med dig för att komma fram till bästa lösningen för din organisation.

Hör av dig till våra experter!

Vi vill gärna ha en dialog med dig, fyll i kontaktuppgifter nedan så kontaktar vi dig inom kort. Eller kontakta oss på telefonnummer: 010-121 89 00.
Anna Sara Bergkvist
Planarkitekt
Freddie Håkansson
Planarkitekt
Diana Lindström
Planarkitekt