Primärkarta som tjänst

Helhetslösning för en aktuell och tillgänglig primärkarta

Primärkartan är grunden för många beslut

En aktuell, korrekt och tillgänglig primärkarta är ett viktigt underlag för många beslut i en kommun. Med en helhetslösning för ajourhållning, lagring och drift av primärkartan samt tjänster som tillgängliggör informationen får kommunen en kostnadseffektiv och flexibel lösning som säkerställer korrekta beslutsunderlag.

Lita på kartan

En aktuell och kvalitetssäkrad karta för tillförlitliga beslutsunderlag i kommunen.

Kostnadseffektivt

Kommunen behöver inga egna resurser för att samla in och hantera  informationen.

Tillgänlig

Stabil infrastruktur för att lagra och tillgängliggöra informationen.

Uppdaterad och aktuell primärkarta

Ajourhållningen av primärkartan är central för korrekt information och därmed tillförlitliga beslutsunderlag. Metria hjälper flera kommuner med den kontinuerliga uppdateringen. Årsvis prioriterar vi tillsammans vilka delar av kartan som ska uppdateras, till exempel om ett särskilt område ska exploateras.

Våra mätningsingenjörer uppdaterar sedan primärkartan med hjälp av de mest effektiva insamlingsmetoderna.  Ofta agerar vi även som kommunens mätningsavdelning.

Stabil lagring och drift i säker miljö

För att säkra tillgången till rätt information, med rätt kvalitet i rätt tid krävs en robust infrastruktur. Många mindre kommuners IT-avdelningar har utmaningar med att säkerställa drift av både databaser och programvaror för geodata.

I vår driftmiljö i Sverige med multipla skyddslager och redundanta datacenter säkerställer vi en stabil och säker infrastruktur för såväl databaser som programvaror. Vi arbetar systematiskt för att upprätthålla god kvalitet, informationssäkerhet och hållbarhet och är certifierade enligt ISO 9001; kvalitet, ISO 27001; informationssäkerhet och ISO 14001; miljö.

Tillgänglighet

Med ajourhållna, kvalitetssäkrade och tillgängliga geodata får medarbetare och kommuninvånare tillgång till den information de behöver på ett enkelt sätt. Det spar tid och säkerställer att beslut fattas på korrekta grunder.

Primärkartan tillgängliggörs som karttjänster som kan integreras i kommunens GIS-system och verksamhetssystem. Användarna får tillgång till driftsäkra, uppdaterade och kvalitetssäkrade kartor.

Metria GeoVis – enkel webbtjänst

Önskar ni en användarvänlig webbtjänst för att tillgängliggöra primärkartan till kommunens invånare och tjänstemän? Metria GeoVis är en snabb och enkel tjänst för att visualisera information som inte kräver någon installation. Tjänsten har tre olika abonnemang:

  1. GeoVis Publik – Extern kommunikation
  2. GeoVis Vy – Intern kommunikation
  3. GeoVis Pro – Internt handläggarstöd för kommunen

Läs mer om GeoVis.

Kartproduktion och mätning

Primärkartan används ofta som grund för kommunens olika kartor, så som nybyggnadskartor och grundkartor.

Vi fungerar som mätningsavdelning i många kommuner. Det innebär bland annat att vi producerar nybyggnadskartor. Vi hjälper även till att ta fram grundkartor och fastighetsförteckningar som underlag när kommunen ska detaljplanera ett område.

Vill du veta mer?

Vi tar gärna en dialog om vi kan hjälpa er med er primärkarta.

Behöver ni hjälp med mätning?

Kontakta gärna ett av våra lokalkontor eller ange dina kontaktuppgifter nedan så kontaktar vi dig!

Anna Sagfors
Områdeschef Mitt
Carl-Johan Ottekrall
Marknadsområdeschef Norr
Jonas Rasmussen
Områdeschef Syd