Detaljplan

Stöd genom hela processen

Vi är med er genom hela detaljplaneprocessen från idé till antagen plan. Ofta projektleder vi hela processen. Våra uppdragsgivare är både kommuner och företag som vill exploatera ett område.

Vi har lång erfarenhet av myndighetsutövning, är uppdaterade i gällande lagstiftningar och kan bistå med tjänster från idé till antagen detaljplan.

Konkret innebär det att vi hjälper till med inmätningar, analyser, begäran om planbesked och annan insamling och förädling av data som sker innan detaljplanen kan starta.

Vi kan ansvara för kontakter med myndigheter och andra tekniska konsulter där vi sedan identifierar utredningsbehov och sköter upphandling eller avrop av dessa.

Undersökningar om miljöpåverkan

När planarbetet startar börjar vi med att ta fram undersökningar om betydande miljöpåverkan. Vid behov upprättar och samordnar vi arbetet med miljökonsekvensbeskrivningar.

Samråd och medborgardialog

Vidare i arbetet genomförs planbeskrivningar, samrådsmöten och medborgardialoger, samrådsredogörelser och granskningsutlåtanden. Vår kompetens inom PBL och tolkning av planbestämmelser gör att vi också kan erbjuda digitalisering av detaljplaner.

Uppdrag utformat enligt era önskemål

Våra uppdrag omfattar allt ifrån att driva arbeten som projektledare för hela planprocessen till att ta fram planhandlingar eller annat tillhörande underlag som kunden själv vill presentera och driva vidare. I vissa kommuner arbetar vi löpande som planstöd både på distans och på plats hos kommunen. Vår roll kan vara både drivande och rådgivande. Detaljplaneringsarbete innebär kompromisser och olika vägval. Vi är goda lyssnare som ser möjligheter och för processer framåt och skapar på så sätt mervärden för dig som kund.

Hör av dig till våra experter!

Vi vill gärna ha en dialog med dig, fyll i kontaktuppgifter nedan så kontaktar vi dig inom kort. Eller kontakta oss på telefonnummer: 010-121 89 00.
Anna Sara Bergkvist
Planarkitekt
Annika Säw
Planarkitekt
Diana Lindström
Planarkitekt