3D, illustrationer och gestaltning

Gör förslagen mer tillgängliga för dialog

Att visualisera ett planförslag ökar möjligheterna för såväl beslutsfattare som medborgare och andra berörda att ta till sig och förstå innebörden av ett planförslag. En 3D-modell kan användas för att visualisera de flesta aspekter av ett planförslag.

Vi tar fram 3D-modeller som huvudsakligen används i samband med planprocessen. Med hjälp av 3D-modellerna kan planförslaget göras mer tillgänglig för medborgarna och underlätta en konstruktiv medborgardialog.

Slutprodukten utformas efter era önskemål, exempelvis som

  • utförliga skuggstudier som en separat bilaga till planhandlingar
  • illustrationsbilder över planförslaget
  • marknadsföringsmaterial inför tomtförsäljning
  • grundmodeller med terräng, träd och befintlig bebyggelse som ni själva kan utveckla.

3D-modellerna kan tas fram för platser i hela landet utifrån Lantmäteriets NH-data. I vissa projekt använder vi oss av drönare för att samla in data. På så sätt får vi mer högupplösta flygfoton, snedbilder och punktmoln.

Vi gör även illustrationsplaner, inledande skissarbeten och gestaltningsförslag.

Hör av dig till våra experter!

Vi vill gärna ha en dialog med dig, fyll i kontaktuppgifter nedan så kontaktar vi dig inom kort. Eller kontakta oss på telefonnummer: 010-121 89 00.
Anna Sara Bergkvist
Planarkitekt
Annika Säw
Planarkitekt
Diana Lindström
Planarkitekt