Vägplaner och markförhandling

För att skapa ett socialt hållbart samhälle

Infrastruktur är ett viktigt och avgörande inslag i samhällsutvecklingen. För att Trafikverket ska kunna åtgärda, komplettera och bygga ut vägar, järnvägar och gång- och cykelvägar behövs rådighet över mark som behöver ianspråktas. Vid olika trafikprojekt krävs kontroll, kontakter och avtal med både markägare och ledningsrättsinnehavare.

Vid olika typer av väg- och järnvägsplaner hjälper Metria till med att mäta in vägområde och ta fram uppgifter om berörda markägare och rättighetsinnehavare. Vi hjälper också till med att upprätta avtalsförslag, bistå i samråd och kontakter med markägare samt att beräkna vad ett intrång i samband med en trafikåtgärd kan komma att kosta.

Hör av dig till våra experter!

Vi vill gärna ha en dialog med dig, fyll i kontaktuppgifter nedan så kontaktar vi dig inom kort. Eller kontakta oss på telefonnummer: 010-121 89 00.
Anna Sara Bergkvist
Planarkitekt
Annika Säw
Planarkitekt
Diana Lindström
Planarkitekt