Förstudier och planprogram

För hållbara samhällsbyggnadsprojekt

För att förverkliga samhällsbyggnadsidéer på bästa sätt måste förutsättningar definieras, visioner och strategier läggas fram och ekonomi fastställas. Förstudier, planprogram och andra strategiska dokument är viktiga handlingar för att skapa goda och hållbara samhällsbyggnadsprojekt.

Vårt fokus är att identifiera platsens förutsättningar och se vilka möjligheter de skapar för kommande detaljplanering. Vi lyfter de platsspecifika egenskaperna, de större sammanhangen och era önskemål för att skapa helhetslösningar som håller över tid.

Vid större samhällsbyggnadsprojekt föreslår vi lämpliga utbyggnadsetapper över tid. Kompetensområdet omfattar också att tidigt i processen redogöra för profil, arkitektur och gestaltning i nya eller befintliga områden.

Hör av dig till våra experter!

Vi vill gärna ha en dialog med dig, fyll i kontaktuppgifter nedan så kontaktar vi dig inom kort. Eller kontakta oss på telefonnummer: 010-121 89 00.
Anna Sara Bergkvist
Planarkitekt
Annika Säw
Planarkitekt
Diana Lindström
Planarkitekt