Digital översiktplan

Grunden till en obruten digital samhällsbyggnadsprocess

Digital planinformation utgör grundbulten i det nationellt satta målet om en obruten digital samhällsbyggnadsprocess. Allt fler kommuner utvecklar digitala översiktsplaner för att dra full nytta av möjligheterna. Vi har hög kompetens inom området och stor erfarenhet av processen.

Genom att digitalisera översiktsplanen:

  • skapas förutsättningar för en kontinuerlig översiktsplanering och återanvändning av information vilket minskar dubbelarbete
  • förbättras möjligheten till analys och uppföljning vilken förenklar planering och prövning
  • tillgängliggörs informationen på ett enhetligt och effektivt sätt, internt och externt vilket skapar förutsättningar för bättre samordning över kommun- och myndighetsgränser och en förbättrad medborgardialog.

I arbetet med digital översiktsplanering följer vi Boverkets nationella standardmodell. Vi använder b la  Metra Geovis för att presentera översiktsplanen digitalt.

Hör av dig till våra experter!

Vi vill gärna ha en dialog med dig, fyll i kontaktuppgifter nedan så kontaktar vi dig inom kort. Eller kontakta oss på telefonnummer: 010-121 89 00.
Anna Sara Bergkvist
Planarkitekt
Annika Säw
Planarkitekt
Diana Lindström
Planarkitekt