Analyser och utredningar

För att skapa ett socialt hållbart samhälle

Underlag i form av bland annat utredningar, analyser och illustrationer bidrar till att öka kunskapen om den fysiska planeringen. När medborgare och andra berörda kan se hur kommunen tänker, ökar engagemanget och förståelsen, vilket ofta leder till effektiva planprocesser.

Exempel på uppdrag

Medborgardialog i samband med ortsanalys

Projektet gick ut på att utveckla och tillämpa metoder för dialoger och workshops. Flertal möten och kreativa workshops genomfördes löpande, vilket gav en god demokratisk förankring och gjorde att den lokala kunskapen togs tillvara. Utöver att den regelbundna feedbacken leder till ett bättre slutresultat, skapar den även värdefulla kontakter, främjar den lokala gemenskapen och ökar allmänhetens tilltro för kommunens planarbete.

GIS-analys - Värdetrakter för biologisk mångfald

En multikriterieanalys gjordes med hjälp av GIS. 9 olika klusterkartor värderades och viktades samman till en gemensam klusterkarta som vi kallar ”Värdetrakter för biologisk mångfald”. Resultatet användes i kommunens översiktsplanering och låg till grund för kommande natur-inventeringar.

Hör av dig till våra experter!

Vi vill gärna ha en dialog med dig, fyll i kontaktuppgifter nedan så kontaktar vi dig inom kort. Eller kontakta oss på telefonnummer: 010-121 89 00.
Anna Sara Bergkvist
Planarkitekt
Annika Säw
Planarkitekt
Diana Lindström
Planarkitekt