Metria solkarta

Metria erbjuder med solkartan en tjänst som främjar hållbarhet

Metria solkarta visualiserar solens potential med hjälp av GIS

I Sverige lönar det sig att satsa på solenergi och solinstrålningen och vi på Metria vill vi hjälpa till med att förklara vilka fördelar det finns med solenergi. Med hjälp av GIS visualiserar vi solens potential och med Solkartan blir det betydligt lättare för Sveriges medborgare och företag att bedöma om solceller och solfångare ska installeras. Metria erbjuder med solkartan en tjänst som främjar hållbarhet.

Ta till vara solenergin på taket – solkartan visar förutsättningarna för varje enskilt tak. I kartan är det möjligt att zooma in på valfri byggnad för att få en ekonomisk prognos. Denna prognos baseras på statistik för solinstrålning, takytans läge och lutning, inmatad area och uppskattat elpris.

Användaren av tjänsten kan i färgskala i kartan utläsa hur stor solinstrålningen är samt vilka energimängder som denna kan ge på olika delar av det aktuella taket.

På Energimyndighetens Solelportalen står det ”En solkarta kan användas för en grov uppskattning av hur mycket el eller värme en solcells-eller solfångaranläggning skulle kunna ge på ditt tak. Beroende på vilken metod som kartan är framtagen med kan utfallet skilja sig åt...”. Viktiga parametrar som kan påverka effekten och tillförlitligheten är lokal solinstrålning, takriktning, taklutning och skuggning. Metrias Solkarta tar hänsyn till alla dessa parametrar.

Att investera i en solvärme eller solelanläggning i form av solceller kostar initialt, men den producerade energin är så gott som gratis och utsläppsfri.

Webbtjänst eller ett installationspaket för uppsättning på server

Solkartan kan antingen levereras som webbtjänst eller ett installationspaket för uppsättning på kommunens server, en visuell kartbild med en tydlig färgklassificering, som visar potentiellt bra tak för solpaneler.

Idag säljs Solkartan som en Leaflet*kart-tjänst med drift hos Metria och nås via Metrias domän, www.solkartor.se. Tjänsten kan också integreras i kundens system (websida).

Energibesparing beräkning på hus

Genom att klicka på ett hustak kan effekten beräknas för just den byggnaden, beroende på hur stor del av taket som klassats som lämplig för solpaneler och typ av solpanel man valt. Svaret presenteras som en rapport direkt i webbtjänsten.

Genom ett klicka i kartan på ett hus beräknas energibesparingarna med ett Java-skript. Svaret presenteras som en webbrapport.

Indata som bygger solkartan

Solkartan bygger på höjddata, där man beräknat taklutningar och solinstrålningsvinklar, kombinerat med medelsolsinstrålningsdata från SMHI. Byggnadsgeometrier behövs också som indata.

Solkartor som Metria utfört:

Solkartor som Metria utfört:

Falkenberg
Forshaga
Katrineholm
Kristianstad
Kungsör
Köping
Ljungby
Munkfors
Piteå
Trosa
Ängelholm
Östersund

Behöver ni hjälp med solkartor?

Kontakta gärna ett av våra lokalkontor eller ange dina kontaktuppgifter nedan så kontaktar vi dig!

Hans Jensen
GIS-ingenjör
David Modig
GIS-ingenjör
Karl Persson
GIS-ingenjör