Husutsättning

Vi hjälper dig se till att huset hamnar på exakt rätt plats

Husutsättning

Det är viktigt att byggnader, tillbyggnader eller andra anläggningar uppförs på rätt plats, det vill säga på den plats som bygglovet eller startbeskedet anger. Om placeringen eller höjdläget blir fel kan det leda till stora kostnader för att rätta till felet.

Vi hjälper dig se till att huset hamnar på rätt plats.

Vi kan din kommun

Vi utför uppdrag i hela landet och har god lokalkännedom.

Uppdrag från era behov

Vi planerar uppdraget tillsammans med dig för att utföra det efter dina behov.

Hög kvalitet

Handlingarna uppfyller kommunala krav och ger dig värdefull dokumentation.

Så här går det till

När ett hus ska byggas ska det placeras på rätt plats på tomten. En husutsättning, eller utstakning som det ibland kallas, innebär att området där byggnadens fasad kommer att hamna märks ut på marken enligt bygglovet. En husutsättning görs normalt i två steg: först gör man en grovutsättning och sedan en finutsättning.

En första grovutsättning av kommande byggnad görs normalt innan schaktning eller sprängning sker. Byggnadens geografiska position anvisas på marken där man markerar hushörnen med stakkäppar enligt det godkända bygglovet. Grovutsättning är frivillig men kan vara till fördel att göra inför markarbeten och grundläggning samt underlätta placering av profiler om en finutsättning ska göras.
En finutsättning markerar den tänkta byggnadens hörn med linor som spänns fast mellan spikar i profilerna. Profilerna ska vara stabila och uppsatta av dig innan finutstakningen.
Inför finutsättningen så ska profilerna vara uppsatta. Normalt behövs det tre stolpar och två profilbrädor för att markera varje hörn.  Storleken på dessa kan variera beroende på marknivå och övriga förhållande. Men i normalfallet så är rekommendationen följande:
  • Stolparna ska vara spetsiga i ena änden och ha dimensionen 45×70 mm eller 45×95 mm och ha en längd på  1,3–1,5 meter .
  • Profilbrädornas dimension bör vara bör minst vara 22×95 mm och ha en längd på 1,5–2,0 meter.

Vill du ha hjälp med ditt bygge?

Fyll i formuläret och skicka så kontaktar vi dig inom kort. Inför slutgiltig beställning får du uppgift om pris och leveransdatum.