Mättjänster

Samarbetspartner inom mätning och geodesi

Från 2 maj 2023 är Metrias affärsområde Plan- och mättjänster är en del av Sweco. Läs mer på sweco.se och på metria.se

Vi mäter i hela Sverige

Metria utför mätning i alla led inom samhällsbyggnadsprocessen, från planering och projektering till genomförande av byggprojekt. Genom att ta ett helhetsansvar blir vi en samarbetspartner i projektens alla faser. Våra 100 mätningsingenjörer utför årligen över 5000 uppdrag för kommuner, exploatörer, bygg- och infrastrukturbolag över hela landet.

Vi kan din kommun

Metria är etablerat i hela landet, från Kiruna till Helsingborg. Vi utför uppdrag i hela landet, ofta med god lokalkännedom.

Uppdrag från era behov

Varje uppdrag är unikt för oss. Vi planerar uppdraget i dialog med er för att utföra det på mest effektiva sätt.

Hög kvalitet

Mätningarna utförs med tydliga rutiner och kvalitetskontroller för ett resultat av högsta kvalitet.

Mätningstjänster i tre dimensioner

Från en enkel utsättning till ansvaret för all mätning i ett större byggprojekt – våra mätningsingenjörer utför alla slags mätuppdrag. Ofta stöttar vi våra kunder i längre samarbeten och genom hela byggnadsprocessen.

Ett geodetiskt stomnät är ett nät av punkter som är lägesbestämda genom beräkning och mätningar av vinklar, höjdskillnader och avstånd mellan punkterna. Vi etablerar ofta stomnät, anslutningsnät, bruksnät och byggplatsnät initialt i ett mätuppdrag. Alla våra nät utformas och redovisas enligt beställarens krav. Vi planerar noga var mätpunkterna etableras för att underlätta senare användning.
Det är viktigt att byggnader, tillbyggnader eller andra anläggningar uppförs på rätt plats, det vill säga exakt på den plats som bygglovet eller startbeskedet anger. Utsättning eller utstakning görs innan byggnadsarbetena påbörjas och innebär att läget av byggnationen märks ut på marken. Våra mätningsingenjörer gör utsättningar för både mark- och anläggningsprojekt och byggprojekt.
Uppdaterad dokumentation och tillförlitliga data är ofta centralt för att kunna planera, projektera och fatta rätt beslut. Vi hjälper hundratals organisationer med inmätningar i alla typer av projekt, till exempel inmätningsunderlag för en projektering, uppdatering av primärkarta eller för att genomföra volymberäkningar. Några vanliga kartprodukter som skapas från inmätning är Nybyggnadskarta och Grundkarta. Vi använder olika typer av mätutrustning, så som GNSS, totalstationer eller skanning och flygfotografering från både flygmätning och drönarmätning. Varje projekt planeras efter behov och genomförs på det mest effektiva sättet för dig som kund.

Hur kan vi hjälpa till i era projekt?

Vi kommer gärna med förslag på hur vi kan stötta med mättjänster i alla typer av byggnadsprojekt. Hör av dig för en kostnadsfri offert.

Specialmätning

Våra mätningsingenjörer är välutbildade och har ofta certifieringar för att utföra olika typer av specialistuppdrag.

Vi utför byggmätning på både stora och små byggarbetsplatser under korta eller långa perioder. I samarbete med arbetsledningen planerar vi all mätning, från byggplatsnät via utsättningar och inmätningar till dokumentation, relationshandlingar och mängdförteckningar.
Vi kartlägger sjöbotten och utför olika typer av sjömätning med ekolod. Tillsammans med det som mäts på traditionellt sätt ovanför vattenytan skapar vi en heltäckande 3D-modell.
Tunnelmätning kräver många typer av mätning av mycket hög noggrannhet. Vi sköter löpande utsättningen för framdriften av tunneln samt stomnät och kontroll av berg och relationshandlingar. Vi har en lång erfarenhet av mätning vid produktion av nya tunnlar, det senaste vid förbifart Stockholm.
Maskinstyrning är ett effektivt sätt att kombinera utsättning och grävning; det ger både tids- och kostnadsbesparingar i bygg- och anläggningsprojekt. Vi förbereder och förser anläggningsmaskiner med korrekta maskinstyrningsmodeller. Detta är ett mycket uppskattat hjälpmedel vid finplanering och schaktning för både större och mindre entreprenörer.
Metria förfogar över ett antal högprecisionsinstrument för att dokumentera rörelser i såväl plan som höjd. Kombinationen digitalavvägare och totalstation gör inmätningsdata pålitlig i både plan och höjd. Kanske monitorering är en metod som passar ert behov av kontroll?
Monitorering är mätning med högprecisionsinstrument för att dokumentera rörelser i såväl plan som höjd. Beroende på era behov utför vi återkommande manuell mätning eller monitorerad automatisk mätning.

Behöver ni hjälp med mätning?

Kontakta gärna ett av våra lokalkontor eller ange dina kontaktuppgifter nedan så kontaktar vi dig!

Anna Sagfors
Områdeschef Mitt
Carl-Johan Ottekrall
Marknadsområdeschef Norr
Jonas Rasmussen
Områdeschef Syd