Klimatrelaterade risker

Klimatanalys för fastigheter och bostäder i Sverige

Samlad riskanalys kring ett förändrat klimat

Ett förändrat klimat påverkar riskbilden för klimatrelaterade händelser i samhället, bland annat genom en ökad frekvens av extremväder. Med geografisk information kan vi räkna ut var riskerna är som störst och hur dessa områden kommer att påverkas vid händelser som storm eller översvämning.

Med branschens skarpaste hjärnor, avancerade datormodeller och AI-teknologi kan vi exempelvis med hög precision förutse vilka byggnader på en fastighet som är mest utsatta för klimatrelaterade risker.

Analys

Kombination och analys av stora mängder data om klimatrelaterade risker.

Kunskap

Förståelse för hur enskilda fastigheter eller hela bestånd påverkas av klimatförändringar.

Flexibilitet

Analyser anpassade efter era verksamhetsbehov och framtidsscenarier.

Vill du veta mer?

Vi tar gärna en dialog om hur ni han använda analyser av klimatrelaterade risker i er organisation.

Hör av dig till våra experter!

Vi vill gärna ha en dialog med dig, fyll i kontaktuppgifter nedan så kontaktar vi dig inom kort.

Johan Hedman
Johan Hedman
Key Account Manager
Anne Larsson
Kundrådgivare
Rosanne Fredriksson
Kundrådgivare