Metria säkrar kontinuerliga leveranser i corona-tider

Med tanke på det rådande läget med Corona-viruset vill vi kort informera er om vad vi gör för att säkerställa driftsäkerhet och för att ni får bästa möjliga service.

Metrias viktigaste uppgift nu att säkerställa att vår drift, support och leveransförmåga behålls, även om situationen skulle förvärras. Vi har sedan den 2 mars haft en krisgrupp som bevakat utvecklingen av covid-19 och beslutat om åtgärder som behöver vidtas för att minimera smittspridningen och säkerställa leverans till våra kunder.

Drift och support

Vi har beredskapsplaner på plats som innebär att vi bland annat har säkrat upp att alla våra system för drift och support kan nås hemifrån, att alla enskilda medarbetare kan ersättas med namngivna kollegor och att inte all personal är samtidigt på arbetsplatsen. Vi har också säkerställt att all personal inom drift och support har erforderlig utrustning hemma så att de kan arbeta på distans mot samtliga system. Vi är väl rustade för att säkra en stabil drift och support framöver.

För att ni ska få bästa möjliga service är det viktigt att supportärenden rapporteras via vår ordinarie kanal support@metria.se. På så sätt minskar vi personberoendet om någon medarbetare skulle vara sjuk eller otillgänglig av annan anledning.

Skulle det mot förmodan ske några förändringar i vår tillgänglighet så kommer du att hitta information om det på våra supportsidor.

Vi träffar dig gärna - men digitalt

För oss på Metria är det fundamentalt att möta dig som kund och det är viktigt för oss att i största möjliga mån kunna genomföra våra möten som planerat. Under rådande läge har vi dock beslutat att använda oss av digitala möten istället för fysiska möten så långt som möjligt. Vi har ordinarie öppettider i vår kundtjänst och support.

Tveka inte att höra av dig till oss, om det är något vi kan hjälpa er organisation med!