monster_skog

Effektivare kommunikation med smarta kartor

Telekom

Vi stöttar företag inom telekombranschen hela vägen från insamling av data och analys till drift och förvaltning. Vi kan utveckla geografiska informationssystem (GIS), karttjänster, paketera fastighetsinformation och lösningar baserat på ditt företags behov, eller ett IT-stöd med en smart karta i centrum.

Vi på Metria har tillgång till mer geodatainformation än någon annan aktör på den svenska marknaden. Vår långa erfarenhet av systemstöd och vår verksamhetskunskap gör att vi kan ta fram en lösning oavsett hur ditt behov ser ut.

Exempel på tjänster

  • Analyser
  • Fastighetsinformation
  • Flyg- och satellitbilder
  • Kvalitetssäkrad kartdata

Tjänster anpassade för din verksamhet

Säljstöd Fiber
Metria har tagit fram en webbaserad tjänst – som bland annat kopplar samman kartor med paketerad och kvalitetssäkrad fastighetsinformation för att förenkla kundens arbete med utbyggnad av fibernät till deras kunder.

Radionätsplanering
Radionätplaneringspaketet är ett speciellt framtaget erbjudande för radionätplanering. Kartinformationen används för att noggrannare och mer kostnadseffektivt kunna beräkna täckning vid exempelvis placering av radiomaster.

Vi levererar markmodeller (DEM – Digital Elevation Models), marktäckedata (clutterdata), objektshöjder (clutterhöjder) samt 3D-byggnader. Markmodeller och objektshöjder är baserade på nationella laserdata. Marktäckedatan är framtagen med den senaste satellitdatatekniken och på bästa tillgängliga data från flera olika källor. Vår lösning är sömlös och heltäckande i terräng och städer.

Metria Maps
Vi tillhandahåller dagligen kartmaterial till våra kunder inom telekom. Dels genom integrerade lösningar i befintliga system och dels i en rad egna fristående tjänster.

Som stöd för Skanovas arbete med att bygga ut fibernätet har vi tagit fram en internetbaserad tjänst som bland annat kopplar samman kartor med fastighetsinformation.

”Med molntjänsten Säljstöd Fiber från Metria kan vi på Skanova förenkla arbetet med utbyggnad av fibernät till våra kunder. Vi får en kontrollerad och repeterbar arbetsprocess”, säger Tihomir Tomancek, Sektionschef för Nätregistrering Fiber på Skanova AB.

Skanova AB.

monster_skog
Dinora Marquez Flores
Segmentsansvarig Telekom 070-329 26 00 dinora. marquez.flores@metria.se