Digitalisering av detaljplaner

Förbereder er på den digitala samhällsbyggnadsprocessen

De flesta kommuner har påbörjat färden mot e-samhället. Genom att lagra alla kommunens detaljplaner och göra dem digitalt läsbara blir kommunen förberedd för den digitala samhällsprocessen.

Rektifiering och tolkning av gränslinjer

Det första steget i digitaliseringen består i att placera plankartan på rätt plats i koordinatsystemet. Detta kallas för att rektifiera eller georeferera kartan. När plankartan har fått rätt lokalisering ritas detaljplanens gränser av i ritprogrammet. Metria har erfarenhet av detta arbete i både Geosecma för fysisk planering och Focus detaljplan.

Tolkning av planbestämmelser

Tolkning av äldre detaljplanebestämmelser kan göras utifrån gällande lagstiftning och aktuella rättsfall. Metrias plankonsulter har lång erfarenhet av detaljplanering och planbestämmelser och håller sig uppdaterade kring Boverkets allmänna råd och föreskrifter.

Dokumentation

Alla steg i en rektifiering och tolkning av gränser samt tolkning av bestämmelser bör dokumenteras och sparas, om möjligt även sparas tillsammans med plankartan. Metrias planarkitekter har erfarenhet av och rutiner kring digitaliserings- och tolkningsuppdrag.

Projektledning och utbildning

Metrias planarkitekter är vana projektledare och kan hjälpa till med att driva processen eller stötta en projektledare hos kommunen. Vi kan också genomföra utbildningar i metodiken kring digitalisering av detaljplaner. Samtliga har kommunal erfarenhet och goda förståelser för den kommunala processen.

Tjänster inom samhällsplanering

Behöver ni stöttning inom samhällsplanering?

Erfarna planarkitekter över hela landet

Metria har ett team av planarkitekter som är spridda över hela landet. I teamet finns både bred kommunal erfarenhet och specialistkompetens. Med fokus på mervärde för dig som kund utformar vi uppdrag och arbetssätt enligt dina önskemål och processer. Vi är miljö- och kvalitetscertifierade och utför våra uppdrag enligt gällande lagstiftning.

Anna Sara Bergkvist
Planarkitekt Karlskrona
Sofia Ljungquist
Planarkitekt Karlskrona
Adam Hörnedal
Planarkitekt Linköping
Annika Säw
Planarkitekt Karlskrona

Artiklar i kunskapsbanken