3D, illustrationer och gestaltning

Gör förslagen mer tillgängliga för dialog

Att visualisera ett planförslag ökar möjligheterna för såväl beslutsfattare som medborgare och andra berörda att ta till sig och förstå innebörden av ett planförslag. En 3D-modell kan användas för att visualisera de flesta aspekter av ett planförslag.

Vi tar fram 3D-modeller som huvudsakligen används i samband med planprocessen. Med hjälp av 3D-modellerna kan planförslaget göras mer tillgänglig för medborgarna och underlätta en konstruktiv medborgardialog.

Slutprodukten utformas efter era önskemål, exempelvis som

  • utförliga skuggstudier som en separat bilaga till planhandlingar
  • illustrationsbilder över planförslaget
  • marknadsföringsmaterial inför tomtförsäljning
  • grundmodeller med terräng, träd och befintlig bebyggelse som ni själva kan utveckla.

3D-modellerna kan tas fram för platser i hela landet utifrån Lantmäteriets NH-data. I vissa projekt använder vi oss av drönare för att samla in data. På så sätt får vi mer högupplösta flygfoton, snedbilder och punktmoln.

Vi gör även illustrationsplaner, inledande skissarbeten och gestaltningsförslag.

Tjänster inom samhällsplanering

Behöver ni stöttning inom samhällsplanering?

Erfarna planarkitekter över hela landet

Metria har ett team av planarkitekter som är spridda över hela landet. I teamet finns både bred kommunal erfarenhet och specialistkompetens. Med fokus på mervärde för dig som kund utformar vi uppdrag och arbetssätt enligt dina önskemål och processer. Vi är miljö- och kvalitetscertifierade och utför våra uppdrag enligt gällande lagstiftning.

Anna Sara Bergkvist
Planarkitekt Karlskrona
Sofia Ljungquist
Planarkitekt Karlskrona
Adam Hörnedal
Planarkitekt Linköping
Annika Säw
Planarkitekt Karlskrona

Artiklar i kunskapsbanken