Samhällsplanering

För en digitaliserad effektiv samhällsbyggnadsprocess

Metria stöttar kommuner, myndigheter, företag och privatpersoner i allt från översiktsplaner och analyser till utredningar och detaljplaner. Vi arbetar både rådgivande och operativt i alla delar av samhällsbyggnadsprocessen. En viktig del av vår verksamhet är att arbeta digitalt med planerna för att nå det nationella målet om en obruten, digital samhällsbyggnadsprocess.

Behöver ni stöttning inom samhällsplanering?

Erfarna planarkitekter över hela landet

Metria har ett team av planarkitekter som är spridda över hela landet. I teamet finns både bred kommunal erfarenhet och specialistkompetens. Med fokus på mervärde för dig som kund utformar vi uppdrag och arbetssätt enligt dina önskemål och processer. Vi är miljö- och kvalitetscertifierade och utför våra uppdrag enligt gällande lagstiftning.

Anna Sara Bergkvist
Planarkitekt Karlskrona
Sofia Ljungquist
Planarkitekt Karlskrona
Adam Hörnedal
Planarkitekt Linköping
Annika Säw
Planarkitekt Karlskrona