När rätt information är livsavgörande

Försvar och säkerhet

Vid en kris måste du kunna lita på att informationen är korrekt. Vår uppgift är att leverera geografiska beslutsstöd med kvalitetssäkrat innehåll som gör dina beslut väl underbyggda och effektiva. Metria kombinerar information från många olika källor, gör avancerade geografiska analyser och visualiserar enligt ditt behov. Metria guidar dig rätt i dina viktiga beslut.

Exempel på tjänster

  • Analoga kartor
  • Digitala kartor
  • Insatskartan

Tjänster anpassade efter din verksamhet

Våra karttjänster hjälper dig i planering, övningar och uppföljningar av räddningsinsatser. De tre viktiga faserna inom all krishantering.

Vårt unika geodatalager utökas ständigt med ny information. Vårt geodatalager kombineras med din verksamhetsinformation för att med geografiska analyser finna nya mönster  och trender som ger dig stöd i viktiga beslut.

Oavsett din tekniska plattform eller it-system kan vi hjälpa dig att kombinera din information med våra standardiserade karttjänster för att få fram ny information,  så att du kan fatta rätt beslut.

Med tillgång till den senaste kartinformationen och våra planeringsverktyg, kan du effektivisera arbetstid i fält samtidigt som du får ett pålitligt beslutsunderlag.

Metria Maps
Vi tillhandahåller dagligen kartmaterial till våra kunder inom räddningstjänsten. Dels genom integrerade lösningar i befintliga system och dels i en rad egna fristående tjänster.

Metria vet var det brinner

Under hösten 2016 utvecklade Metria nya metoder för att kartera vegetationstyper baserat på deras brandbeteende med finansiering från Myndigheten för samhällsskydd och beredskap (MSB). Projektet kom till som en spin-off från Metrias marktäckekartering, CadasterENV som utvecklades under 2012-2015 och finns producerad i delar av Sverige.
Resultatet av arbetet är metoder som med hög noggrannhet visar var markvegetationen är dominerad av lav, mossa, risväxter eller örtväxter, kunskap som tidigare endast var tillgänglig som grova skattningar.

Räddningstjänsten i Mjölby/Boxholm åker på runt 600 larm per år och att snabbt komma fram till olycksplatsen är avgörande. Under våren har stationerna fått nya stora översiktskartor som underlättar orientering och färdväg direkt när larmen kommer.

Viktig översikt och bästa vägvalet

Mikael Adolfsson är ställföreträdande räddningschef i Mjölby/Boxholm. Mikael berättar att de nya kartorna fyller två viktiga funktioner. För de första gör de att brandmännen kan lokalisera olycksplatsen i kommunen. Larminformationen från SOS Alarm innehåller en punkt eller koordinat och information om vad som hänt. Översiktskartorna ger överblicken och känslan för bästa och snabbaste vägen till platsen.

Johan Ekblom
Segmentsansvarig Försvar och Säkerhet 070-6015089 johan.ekblom@metria.se