Vi hittar kraften i kartan

Energi

Metria är marknadsledande inom mätning och insamling av geografisk information, och på att anpassa den efter dina behov. Våra kartstöd och GIS-lösningar används ofta i planeringsstadiet av bland annat utbyggnad av vindkraft och andra alternativa energikällor och i arbetet med att minska skadliga utsläpp. Vi utför dessutom karteringar av landskapet och kan även dokumentera och analysera förändringar med hjälp av kartor, bilder och statistik.

Exempel på tjänster

  • Analystjänster för till exempel röjningsplanering och dammsäkerhet
  • Karttjänster (Metria Maps) för verksamhetssystem som hjälper dig att fatta rätt beslut
  • Planeringsunderlag för vindkraftsetablering
  • Solkartor används som visuellt hjälpmedel för att se var det är lämpligt att placera solpaneler

Sedan 2014 har vi hjälpt Vattenfall med bland annat karttjänster (WMS), insamling och lagring av geodata från olika kommuner samt med ortofototjänster. En av karttjänsterna vi levererar är integrerad i Vattenfalls verksamhetssystem och består av uppdaterade bakgrundskartor. Aktuell geografisk information är grundläggande i Vattenfalls kärnverksamhet och minimerar behovet av att hantera bakgrundsdata lokalt.

Vattenfall

För att göra det enklare för Fortums kunder att söka information i deras system, har vi utvecklat ett geografiskt webbtittskåp. Tittskåpet är interaktivt och användarvänligt, och frågorna ställs direkt i systemet mot karttjänsten.
”Kvaliteten har ökat på kartmaterialet som vi använder. Vi har nu möjlighet att diskutera utifrån samma material, vilket höjer kvaliteten och underlättar vårt arbete”, säger Pernilla Spetz, GIS-specialist på Fortum Power.

Fortum

Daniel Fredriksson
Segmentsansvarig Energi 010-121 84 33 daniel.fredriksson@metria.se
Maria Malmström Ryner
Affärs- och verksamhetsarkitekt 010-121 80 93 maria.malmstrom@metria.se