Energi

Vi effektiviserar elnätsutbyggnaden

För att Sverige ska nå sina mål med elektrifiering av samhället behöver vi ställa stora krav på en effektiv utbyggnadsprocess och obrutna digitala kedjor. Geografisk information är en kärnkomponent i alla delar av processen, från utredning, tillstånd och projektering, till beredning, utförande och förvaltning.

Metria erbjuder ett brett utbud av GIS-tjänster som försörjer energibolag med kartor och fastighetsinformation för integrering i andra verksamhetssystem. Metria Markkoll är en portfölj med färdiga IT-tjänster som ger stöd till handläggare och beslutsfattare i allt som berör markfrågor. Vi är dessutom experter inom GIS-analyser, fjärranalys och geodesi och utför konsultuppdrag inom samtliga dessa områden.

En kombination av bransch- och geodatakunskap

Vi stöttar en rad organisationer och myndigheter med branschanpassade analyser av stora mängder geografiska data. Resultatet är detaljerade beslutsunderlag av hög kvalitet. Kunder inom telekom- och energisektorerna använder geodataanalyser för att optimera utbyggnaden av nya nät och effektivisera drift och underhåll av existerande nät.

Tjänster anpassade för din verksamhet

Kunskapsartiklar för dig

Nyfiken på att veta mer?

Vi tar gärna en dialog om med er hur ni kan förbättra nyttan av geodata i er organisation.

Daniel Fredriksson
Segmentsansvarig Energi
André Öberg
Produktledare