Energi

Vi effektiviserar elnätsutbyggnaden

För att Sverige ska nå sina mål med elektrifiering av samhället behöver vi ställa stora krav på en effektiv utbyggnadsprocess och obrutna digitala kedjor. Geografisk information är en kärnkomponent i alla delar av processen, från utredning, tillstånd och projektering, till beredning, utförande och förvaltning.

Metria erbjuder ett brett utbud av GIS-tjänster som försörjer energibolag med kartor och fastighetsinformation för integrering i andra verksamhetssystem. Metria Maps och FastighetSök är en av våra mest använda karttjänster. Metria Markkoll är en portfölj med färdiga IT-tjänster som ger stöd till handläggare och beslutsfattare i allt som berör markfrågor. Vi är dessutom experter inom GIS-analyser, fjärranalys och geodesi och utför konsultuppdrag inom samtliga dessa områden.

En kombination av bransch- och geodatakunskap

Vi stöttar en rad organisationer och myndigheter med branschanpassade analyser av stora mängder geografiska data. Resultatet är detaljerade beslutsunderlag av hög kvalitet. Kunder inom telekom- och energisektorerna använder geodataanalyser för att optimera utbyggnaden av nya nät och effektivisera drift och underhåll av existerande nät.

Effektiv utbyggnadsprocess och obrutna digitala kedjor ställer krav på uppdaterad geografisk data

För att Sverige ska nå sina mål med elektrifiering av samhället behöver vi ställa stora krav på en effektiv utbyggnadsprocess och obrutna digitala kedjor. Det ställer också stora krav på såväl korrekt som uppdaterad geografisk data samt flertalet andra informationsområden såsom fastighet, företag och marknadsinformation, av pålitlig kvalité i smidigt accessbara format.

Metria kan nu inkludera stora mängder företagsinformation i våra befintliga produkter och leveranser

Vi kan nu med glädje meddela att vi utökar vårt redan befintliga samarbete med kreditinformationsbolaget Syna som ett led i Metrias pågående breddning av informationsmängder. Vi har nu möjlighet att inkludera stora mängder företagsinformation i våra befintliga produkter och leveranser. För dig som kund innebär det att vi kan tillhandahålla en större del av ert informationsbehov för att smidigare och billigare kunna fatta rätt beslut på välinformerade grunder.

Behöver du till exempel veta vilka företag som är verksamma inom ett visst område, eller på en specifik fastighet, samt hämta kontaktuppgifter till företagen (eller privatpersoner) så hjälper vi gärna till med både områdesuttag samt styckevisa anrop per fastighet. Det kan till exempel handla om att identifiera sakägare inom ett visst område eller projekt. Har man ett återkommande behov att få en bild av företagsverksamhet i olika områden rekommenderar vi vårt kommande företagskartskikt levererat i vår karttjänst Metria maps.

Tjänster anpassade för din verksamhet

Kunskapsartiklar för dig

Nyfiken på att veta mer?

Vi tar gärna en dialog om med er hur ni kan förbättra nyttan av geodata i er organisation.

Daniel Fredriksson
Segmentsansvarig Energi
André Öberg
Produktledare