Branschanpassade lösningar

Bank & Försäkring

Med hjälp av vår unika kunskap inom fastighets- och geodatainformation kan du optimera beslutsstödet när det kommer till kreditbeslut och premiesättning.

Läs mer

Energi

Metrias karttjänster och GIS-analyser utgör en central roll när energibranschen fattar beslut och planerar produktion, underhåll och distribution.

Läs mer

Bygg & Bostad

Kvalitetssäkrad information, i en sammanhållen och alltid tillgänglig miljö, blir allt viktigare i utvecklingen av framtidens städer och samhällen.

Läs mer

Kommun

Med vår hjälp får du som jobbar med kommunfrågor alltid tillgång till uppdaterat underlag, både för den långsiktiga och dagliga planeringen av verksamheten.

Läs mer

Natur & miljö

Vi kan hjälpa dig med alla typer av geografiska analyser för att bedöma hur du kan bidra till en god miljö och en hållbar markanvändning.

Läs mer

Skog

Vill du få löpande uppdateringar, få stöd i skogsvårdande insatser, planera transporter eller kartlägga översvämningar? Vi hjälper dig med alla kartlösningar.

Läs mer

Telekom

Vi stöttar företag inom telekombranschen hela vägen från insamling av data och analys till drift och förvaltning.

Läs mer