Kontaktpersoner

Ta kontakt med någon av våra specialister så hjälper de dig med dina frågor. Kontakta våra gruppnummer eller någon av våra experter inom det område du är intresserad av.

Fastighetsinformation
010-1218060
fastighetsinformation@metria.se

Geodataprodukter
010-1218050
geodata@metria.se

Säljare fastighetsinformation

Susanne Östman
Säljare 070-3790892 susanne.ostman@metria.se
Anne Larsson
Säljare 070-3984930 anne.larsson@metria.se
Monica Lindgren
Säljare 076-1164744 monica.lindgren@metria.se
Rosanne Fredriksson
Säljare 070-6554739 rosanne.fredriksson@metria.se

Säljare kartor och bilder

Mats Stefansson
Säljare 070-6553140 mats.stefansson@metria.se
Per Linbacke
Säljare 070-6157104 per.linbacke@metria.se
Anders Laestander
Säljare 070-6633386 anders.laestander@metria.se
Lena Emilsson
Säljare 076-1343147 lena.emilsson@metria.se
Sara Dahlén
Säljare 076-1343410 sara.dahlen@metria.se

Geodatatjänster

Mats Stefansson
Säljare 070-6553140 mats.stefansson@metria.se
Erik Sjöberg
Segmentsansvarig Skog 073-0405020 erik.sjoberg@metria.se
Sandra Wennberg
Segmentsansvarig Natur & Miljö 072-5210290 sandra.wennberg@metria.se
Sara Dahlén
Säljare 076-1343410 sara.dahlen@metria.se
Åke Svensson
Regionchef 070-2647454 ake.svensson@metria.se
Jenny Moche
Affärsområdeschef 072-7118546 jenny.moche@metria.se
Anders Laestander
Säljare 070-6633386 anders.laestander@metria.se
Lena Teär Sjögren
Segmentsansvarig Kommun 072-1420157 lena.tear.sjogren@metria.se

Plan- och mättjänster

Anders Öryd
Affärsenhetschef 070-5688131 anders.oryd@metria.se

Kundsegment

Olle Haglund
Segmentsansvarig Bank & Försäkring 072-1475878 olof.haglund@metria.se
Erik Sjöberg
Segmentsansvarig Skog 073-0405020 erik.sjoberg@metria.se
Sandra Wennberg
Segmentsansvarig Natur & Miljö 072-5210290 sandra.wennberg@metria.se
Rolf Nyberg
Segmentsansvarig Telekom 070-6633711 rolf.nyberg@metria.se
Erna Jöngren
Segmentsansvarig Energi 076-6355107 erna.jongren@metria.se
Johan Ekblom
Segmentsansvarig Försvar och Säkerhet 070-6015089 johan.ekblom@metria.se
Lena Teär Sjögren
Segmentsansvarig Kommun 072-1420157 lena.tear.sjogren@metria.se