App Timmerweb Standalone

Appen stödjer processen för fältarbete som t.ex. insamling av åtgärdsområden, planerade vägar och virkesavlägg. Appen kommunicerar med Timmerwebs serverdel för att synkronisera åtgärdsobjekt med den gemensamma databasen.
Skärmbild Timmerweb Standalone Skärmbild Timmerweb Standalone

Beskrivning

Appen Timmerweb Standalone är till för dig som är användare i webbsystemet Timmerweb, standalone-varianten, vill kunna redigera åtgärdsobjekt i fält och vars företag har skaffat utökad behörighet till appens servertjänster. Funktioner i korthet

 • skapa, söka och hämta Åtgärdsobjekt
 • visa och följ nuvarande plats (GPS-position)
 • rita och redigera Åtgärdsområden
 • rita och redigera Hänsynsområden
 • rita och redigera Nödkoordinat
 • rita och redigera Vägar/linjeobjekt
 • rita och redigera Virkesavlägg
 • rita och redigera Informationspunkter
 • bakgrundskartor för Åtgärdsobjekt
 • spara och synkronisera Åtgärdsobjekt
 • bakgrundskartor utan koppling till Åtgärdsobjekt

Åtgärdstyper som stöds (samma som i webbsystemet):

 • Föryngringsavverkning
 • Gallring
 • Markberedning
 • Plantering
 • Röjning
 • Övrigt

Vid redigering av geometriska objekt stöds, förutom aktuell position, även inspelning av spår för ytkonturer och linjer.

Att rita in nya geometriska objekt inkl. redigering och bakgrundskartor fungerar även i offline-läge, dvs. utan internetanslutning.

Samma inloggning som till Timmerweb GIS-klient gäller i appen. Förutsättningen är att ditt företag har utökad behörighet till appens servertjänster.

Tänk på att GPS som körs i bakgrunden kan dramatiskt minska batteritiden.

Support för Timmerweb Standalone.

Nyheter i version 1.3.0

 • Ladda ner bakgrundskartor utan koppling till Åtgärdsobjekt (upp till 125 Ha).
 • Hantera bakgrundskartor utan koppling till Åtgärdsobjekt.
 • Roteringen av kartan borttagen.

Fakta om appen Timmerweb Standalone

 • Pris: Gratis nedladdning av appen
 • Kategori: Näringsliv
 • Uppdaterad: 18 mar 2014
 • Version: 1.3.0
 • Storlek: 26.1 MB
 • Språk: Svenska, engelska
 • Krav: Kompatibel med iOS 7.0 eller senare. Kompatibel med iPad.

Ladda ner appen

Appen Timmerweb Standalone laddar du ner gratis här.

Här kan du ladda hem appar

Dela sidan: