Samhällsplanering

Metria Samhällsplanering arbetar med områdena översiktsplanering, detaljplanering, analyser, gestaltning och utredningar samt erbjuder tjänster som planstöd.

Metrias mångåriga och samlade kompetens inom samhällsplanering gör att vi kan erbjuda ett brett utbud av tjänster. Vi har erfarenhet av allt ifrån översiktsplaner och fördjupningar till planutredningar och detaljplaner. Vi kan även ta fram miljökonsekvensbeskrivningar, illustrationer, 3D-modeller och visualiseringar samt grundkartor och fastighetsförteckningar.

Våra uppdragsgivare är kommuner, myndigheter, företag, organisationer och privatpersoner.

Samhällsplanering på alla nivåer

Vi har en bred kommunal erfarenhet från både större och mindre kommuner. Kunden får tillgång till vår samlade gemensamma erfarenhet och kunskap även om kommunikationen med oss är enkel och sköts av en och samma kontaktperson. Vi är flexibla och arbetar i nära kontakt med kunden och jobbar alltid utifrån kundens önskemål när det gäller upplägg, programvaror, arbetssätt och kommunikation. Varje kund är unik och vårt arbete går ut på att anpassa våra tjänster och skräddarsy en lösning som passar för det specifika uppdraget.

 

Översiktsplanering

Översiktsplaner - Fördjupade översikter
Tematiska tillägg - Grönstrukturplaner
LIS-utredningar - Bostadsförsörjningsprogram

 

Detaljplanering

Planutredningar - Program och planhandlingar
Illustrationer - Medborgardialoger
Behovsbedömningar - Miljökonsekvensbeskrivningar

 

Analyser, utredningar, gestaltning

Fastighetsförteckningar - GIS-analyser
VA-utredningar - 3D-visualiseringar och modeller - Landskaps- och ortsanalyser - Stadsanalyser - Volymstudier - Idéskisser och visionsarbete - Gestaltningsprogram - Kartillustrationer - Skyfallskarteringar

 

Kommunalt planstöd

Utöver uppdrag som fristående konsult ar vi även vana att gå in och erbjuda stöd i olika sammanhang som vid större projekt, framtagande av exploateringsavtal eller fungera som stöd för kommunens egen planavdelning. Som en del av ett större företag har vi även möjlighet att erbjuda ett brett utbud av bl.a. karttjänster och flygbilder.

 

Informationsblad

Dela sidan: