Vi utför alla typer av mättjänster

Vi levererar allt från stommätning för infrastrukturprojekt till nybyggnadskartor och utsättning.

Vi vill göra det enkelt för dig att mäta och uppdatera kartdata. Du hittar oss i hela landet, vi finns nära dig och du får hjälp med all typ av mätning. Vi har erfarenhet av många stora infrastrukturprojekt och har gedigen kompetens att även leverera helhetslösningar.

Ju fler aktörer som använder aktuella kartor inom samhällsplanering, desto mer bidrar vi alla till långsiktiga beslut och ett samhälle, en värld som värnar om resurserna.

All typ av mätning

Vi utför detaljmätning som innefattar bland annat utsättning, inmätning och ligger till grund för projekteringsunderlag, grundkartor, primärkartor, nybyggnadskartor. Vi mäter också för etablering av stomnät så som bruks- och anslutningsnät. Vi har stor erfarenhet av kommunal mätning, nationella infrastrukturprojekt och internationella karteringar.

Vi finns i hela landet nära dig och kan utföra all typ av mätning, både i fält och fotogrammetriskt.

Vi uppdaterar dina kartor

Våra experter kan konkret visa sambandet mellan uppdatering av data och kvaliteten i kartor och andra beslutsunderlag inom samhällsplanering. Vi ger rekommendationer och stöd i att hitta en lämplig nivå för förvaltning av geografisk data. Vi förvaltar bland annat kart- och GIS plattformen åt många kommuner.

Du kan få hjälp på plats hos dig eller som en driftad lösning hos oss.

Vi förädlar även satellitdata

Du får kartor och underlag levererade utifrån ditt specifika behov. Vi bearbetar och förädlar gärna det data som vi samlar in åt dig. I samarbete med oss får du tillgång till mångårig erfarenhet i branschen.

Vi har praktisk erfarenhet i både nationella och internationella projekt. Det gör oss till goda problemlösare och vi kan ofta hitta gedigna helhetslösningar. Det är en tillgång för dig att vi även har kompetens om lantmäterifrågor och erfarenhet att jobba med olika typer av geografisk data.

Dela sidan: