Timmerweb för skoglig planering, kartdata och fältplanering

Timmerweb är ett webbaserat GIS för att planera virkesinköp och skogliga åtgärder som avverkningar och skogsvård. Åtgärdsobjekt skapas och hanteras enkelt i systemet. Karttjänsten omfattar komplett fastighetskarta, heltäckande ortofoton i färg och svartvitt, färska satellitbilder, naturvårdsområden och kulturmiljöer samt viss skoglig information.

Timmerweb klientTimmerweb är ett perfekt verktyg för skogsföretaget som vill minimera administrationen och ändå få den bästa informationen för planering av skogliga åtgärder. Ditt företag får tillgång till information utan att behöva investera i lokala databaser och GIS-applikationer.

Internetbaserat

Det enda du behöver för att använda Timmerweb är en dator och tillgång till Internet.

Åtgärdsobjekt och Traktdirektiv

Skapa Åtgärdsobjekt för föryngringsavverkning, gallring, markberedning, plantering eller röjning och rita in åtgärdsområden direkt i kartan, inkl. hål för impediment. Lägg till virkesavlägg, vägar/linjeobjekt, text och avvikande ytor. Skriv sedan en objektinstruktion och generera traktdirektiv som åtgärdsunderlag.

Tekniska krav och drift

Det enda som behövs är en pc med bredbandsuppkoppling. Alla GIS-program finns i en applikationsserver hos oss på Metria vilken används av alla användare oberoende av varandra. Vi tar hand om drift och support, så kan du ägna tid och kraft åt skötseln av skogen.

Fristående eller Integrerat

Systemet finns i två varianter:

  • Standalone, körs fristående, med möjlighet att använda  Timmerweb Standalone app.
  • Integration, som via integrationsgränssnitt integreras med eget affärssystem för t.ex. uppdragsplanering. Integrationsgränssnittet bygger på anrop via REST-API och webbklient-API.

Avverkningsanmälan

Du kan skapa en komplett digital avverkningsanmälan för ett Åtgärdsobjekt som sedan är klar att skickas via mail till Skogsstyrelsens system för eAvverka.

Fältplanering med appen Timmerweb Standalone

Med Timmerweb Standalone app kan åtgärdsobjekt snabbt skapas och hanteras i fält inkl. bakgrundskartor. Åtgärdsobjekten synkroniseras sedan enkelt så att åtgärdsobjekten är uppdaterade i både app och webbsystem.

Fastighetsinformation online

Sök fram fastigheter via beteckning eller i kartan för att sedan gå vidare till Metrias tjänst FastighetSök där du erhåller aktuell information ur fastighetsregistret.

Läs mer om

Dela sidan: