SeSverige Pro

I SeSverige Pro kan du använda kartor när du vill. Du kan söka, hitta och titta på kartor samt se fastigheters verkliga läge.

SeSverige webI SeSverige Pro hittar du Lantmäteriets flygbilder, kartor, höjddata, laserdata och terrängskuggning samt ett antal förädlade produkter. Kartorna finns att beställas i raster- och vektorformat samt i PDF format, höjddatat levereras i gridformat och laserdatat levereras i lasformat.

I SeSverige Pro finns också funktioner för att söka på fastighet, rita/mäta och det finns också möjlighet att gå vidare till tjänsten FastighetSök (kräver avtal) för att få till exempel lagfartsuppgifter från Lantmäteriets fastighetsregister. Du kan komplettera tjänsten med tillgång till skoglig information som till exempel sumpskogar, nyckelbiotoper och även med PBR skikt (plan, bestämmelser, rättigheter) och RAÄ skikt (fornminnen).

Om du vill bli avtalskund i SeSverige Pro

ringer du på telefon 010-121 80 70 eller e-postar oss.

Prova på

Tycker du att SeSverige Pro låter intressant finns det möjlighet för dig att prova på tjänsten utan kostnad i en vecka. Du registrerar dig för detta gratisabonnemang genom att klicka på länken nedan.

Appen SeSverige

Med appen SeSverige, som utformats speciellt för iOS (iPad, iPhone och iPod touch)och Android kan du anpassa, ladda hem och visa de kartor som du beställt i Metrias e-handelstjänst SeSverige Pro.

Läs mer om

 

 


Follow us on Twitter

 

Follow us on Facebook

Dela sidan: