Kartor och bilder

Vi ger våra kunder enkel tillgång till kvalitetssäkrad geografisk information via kart- och fastighetstjänster eller som dataleveranser. Våra kunder får också hjälp att hitta rätt data och att använda dem smart i sin verksamhet.

Bild på tätortskarta över Halmstad.Vi vill få fler människor och aktörer att hitta nyttan med geografisk information. När många använder geografiska data smart bidrar det till ett samhälle, en värld som värnar om våra resurser.

Du får i samarbete med oss direkt stöd av våra experter oavsett om det gäller stora eller små frågor. Vi hjälper dig att hitta rätt geodata för rätt tillfälle. Du kan beställa effektivt och få snabba leveranser av geodata direkt på metria.se.

Leverera data

Du kan få tillgång till kvalitetssäkrad fastighetsdata, kartdata och flyg- och satellitbilder. Vi har ett eget unikt geodatalager som ständigt utökas med nya data tack vare samarbeten med nuvarande och nya leverantörer. Du får snabba leveranser, eftersom vi kan förmedla data oberoende av våra underleverantörer.

Våra experter kan rekommendera vilka data du behöver.

Förädla data

Kartinformation och fastighetsinformation kan användas i fysisk planering, byggprojekt och annan samhällsplanering. Olika kombinationer av data kan användas praktiskt i behovsanpassade lösningar för navigering, marknadsanalyser eller att planera kostnadseffektiva resor.

Flyg- och satellitbilder ger viktig information om landskapet och används för att ta fram olika analyser som sen behövs som beslutsunderlag vid projektering av nya vägbyggen eller i miljöövervakning.

Vi kan förädla data - dina, våra och andras data utifrån ditt behov.

Använda data

Du får stöd av våra experter att hitta din lösning eller så utvecklar vi systemet eller bygger tjänsten åt dig. Vi har gedigen erfarenhet av att använda data, unik kompetens att förstå behov och hitta rätt lösningar. Datahantering, dataförädling och integration av tjänster och system i praktisk nytta har varit vår kärnverksamhet sedan 1970-talet. Vi arbetar bland annat aktivt med frågor kring geodatakvalitet och metadata i det senaste standardiseringsarbetet i Sverige och internationellt.

Befintliga data börjar användas i nya sammanhang, som de från början inte var tänkta för. Det blir ännu viktigare att kunna bedöma kvaliteten på data och att få ordning på datahantering, inte minst med anledning av nya europeiska direktiv och lagar. Vi kan hjälpa dig på plats eller som en driftad lösning hos oss.

Dela sidan: