Konsulttjänster inom geografiska IT-system

Vi utvecklar applikationer, system och tjänster inom geografiska IT. Vi erbjuder förvaltning och drift av olika typer av geografiska IT-system och av verksamhetsdata.

Vi integrerar kartdata, fastighets- och adressinformation med geografiska analysfunktioner i företagsspecifika handläggningssystem.

Vi vill få fler att upptäcka hur geografisk IT kan bidra till ökad lönsamhet. Våra konsulter finns spridda över hela landet, nära dig.

Kundanpassade systemlösningUtveckling, drift och förvaltning

Du får hjälp med utveckling, drift och förvaltning och kan fokusera på din kärnverksamhet. Genom att kombinera dina befintliga system och databaser med våra karttjänster kan till exempel nya typer av underlag tas fram för bättre beslutsfattande.

Att införa GIS

För dig som vill införa GIS i din verksamhet kan undvika egen investering i hårdvara, mjukvara samt kompetens. Vi kan hjälpa dig på plats eller leverera tjänster genom en driftad lösning hos oss. Då slipper du också administrera uppdateringen av geografiska data.

Kartor ett visuellt verktyg

Kartor är ett verktyg som gör det möjligt att visuellt och pedagogiskt visa komplexa samband. Du kan få kartor och fastighetsinformation i samma tjänst för att till exempel visa vilka fastigheter som berörs av översvämningar och hur det påverkar både naturvärden och fast egendom. Det blir enkelt att använda kartan som ett underlag att planera och utvärdera verksamhet.

Kartförsörjning via webbtjänster

Vi jobbar med kvalificerad kartförsörjning, ofta via webbtjänster. Det innebär bland annat att du alltid har tillgång till aktuella kartor med bra prestanda. Du har möjlighet att få fram korrekta beslutsunderlag för verksamhetsplanering.

Integrera enkelt system och tjänster

Du får stöd av våra konsulter att hantera geografisk data och IT-tjänster inom GIS. Vi levererar tjänster med öppna, väldokumenterade och etablerade format. Det gör det enkelt att integrera dem med andra system och tjänster i ditt företag eller hos era partners. Vi är objektiva och hjälper dig utifrån den tekniska verklighet du är i.

Unik kompetens kring problemlösning

Våra erfarenheter av stora projekt har gett oss en unik kompetens av praktisk problemlösningsförmåga, som bidrar till att sänka dina kostnader. Du kan få behovsanalyser, projektplanering, utveckling, integration och utbildning. Vi jobbar aktivt med standarder för teknik och data inom IT och GIS och säkerställer att dina befintliga IT-stöd fungerar väl med våra tjänster.

Undvik strulet med datahantering

Vår noggrannhet ger dig dagsaktuell tillgång till kvalitetssäkrad data. Du kan lita på att du alltid har tillgång till rätt information. Vi kan sköta om dina system och karttjänster.

Utvärderar kvalitet automatiskt

Vi har ett eget unikt geodatalager som löpande laddas med aktuell data. Bland annat har vi tagit fram rutiner för att automatiskt utvärdera kvalitet och skapa metadata. Genom att överlåta förvaltning och drift åt oss skapar du också framtida möjlighet att vid behov kunna kombinera olika data på nya sätt.

 

Dela sidan: