Fastighetsaviseringen visar förändringar i Fastighetsregistret

Produkten Fastighetsavisering bevakar samt aviserar förändringar utifrån ett geografiskt område (kommun, län, riket) och/eller en viss bestämd stock av fastigheter.

Genom aviseringen får du tillgång till de förändringar som sker i Fastighetsregistret. En gång per år sker även en avisering från taxeringsuppgiftsdelen. Inteckningar aviseras ej.

Istället för daglig eller veckovis avisering av samtliga förändringar på en fastighet (fullständig avisering) kan du välja förenklad avisering. Det är endast slutresultatet som aviseras, inte de förändringar som sker under hand (som resulterar i själva slutresultatet). Förenklad avisering går endast att få för adresser.

Innan en avisering kan börja måste ett Fastighetsuttag göras. Om bevakning skall ske på en stock av fastigheter kan ett eller flera Fastighetsuttag per år vara nödvändigt eftersom stocken under året ändras.

Registerenheter

Information om antal levande registerenheter i Fastighetsregistret:

Koder

Information och förklaring av typkod (fastigheters olika användning) och juridisk form (ägarkod):

Hämta testfiler version 11.10, gällande från 2016-01-04

Dela sidan: