Redovisning av fastighets- affärer

Produkten Fastighetsaffärer aviserar information om lagfartsförändringar för en eller flera kommuner.

Bild från smögenInformationen kan användas som underlag till dagstidningarnas redovisning av fastighetsaffärer inom det geografiska verksamhetsområdet eller som underlag för olika bearbetningar. Samtliga överlåtelser ingår för alla typer av fastigheter, t.ex. köp, byte, gåva och arv.

För att få tillgång till personuppgifter ur Fastighetsregistret måste Lantmäteriet ändamålspröva alla avtal enligt lag (2000:224) om fastighetsregister. För att få lagra viss information krävs dessutom tillstånd enligt lag om skydd av landskapsinformation samt att kunden beaktar reglerna i personuppgiftslagen (PUL).

Leveranser

Du har själv möjlighet att välja leveransintervall samt vilken information som filen ska innehålla. Vilken information som finns tillgänglig finns att läsa om i avtalet nedan.

Informationen sammanställs i digital form enligt önskat intervall och innehåll och läggs sedan ut för hämtning antingen på en särskild hämtplats på Internet eller via e-post. Metria tar dock inte ansvar för den mottagande miljön.

Prislista

Pris för Fastighetsaffärer bygger på statistiskt material. Kontakta oss för att få aktuellt pris för den/de kommuner som är av intresse.

Läs mer om

Dela sidan: