Molntjänster för kartor och fastighetsdata

IT och GIS ska stödja dina kärnprocesser. Säkerhet, kontroll och tillgänglighet är viktiga parametrar vid upphandling av IT-drift och för åtkomst av karttjänster i molnet.

Metria har jobbat med GIS som tjänst ("GIS as a Service") i över 15 år. 

Trygg och effektivare hantering

Idag kan det vara en utmaning att hantera drift av geografisk information. Mängden information ökar snabbt. Det gäller i synnerhet geografiska data. Databaser och processer ska vara optimerade för att ge dig rätt information när du behöver den. Vi hjälper dig med detta, och du slipper bry dig om drift, underhåll och uppdateringar. Du sparar tid och kan fokusera på din kärnverksamhet. Vi har en kvalitetssäkrad process för informationsförsörjning och kan genom vårt egna geodatalager erbjuda en högre aktualitet än motsvarande andra leverantörer. När du samarbetar med Metria skriver vi för våra tjänster ett SLA (Service Level Agreement). Genom att veta vad och hur vi levererar tjänsterna får du en ökad trygghet. Vi vill ge fler tillgång till information, när de behöver det – och gärna på en karta.

Vi hjälper dig ta reda på vad du behöver

Vilka behov av geografiska data har du? Hur ser din GIS-strategi ut? Jobbar du strukturerat med att etablera en fungerande Infrastruktur för dina geografiska data (engelska: Spatial Data Infrastructure - SDI)? Metrias verksamhetskonsulter hjälper dig gärna med SDI-frågor.

Standard och SDI experter

Vi kan standarder, vilket är viktigt för att få GIS-tjänster att fungera i praktiken. OGCs standarder som WMS, WFS, WCS och andra särskilda standarder för Diagram geografisk IT. SIS och ISO-standarder för molntjänster och IT-säkerhet. ITIL för IT processer. Dessa standarder är viktiga när du tar fram GIS-strategier (som oftast är en del av IT-strategier) och geodataplaner.

Vi hjälper dig att tillföra den geografiska dimensionen till dina verksamhetssystem- eller ditt BI-system.

Vi kan genomföra workshops, utbildningar och vara rådgivande och coachande i frågorna ovan, men också i förlängningen ta hand om hela, eller delar av, system och data för lagring och drift av GIS. 

 

IT-drift optimerad för GIS - eget datacenter i Luleå

För att kunna ta hand om ditt GIS har Metria haft egen IT-drift i Luleå sedan år 2000, med driftssupport dygnet runt. Dagligen jobbar vi med att säkerställa pMetrias driftcentral i  Luleårestanda och kvalitet i tjänster, applikationer och data. I dag levererar vi mer än 30 miljoner kartor varje månad till mer än 10 000 användare. Du kan enkelt skala din lösning.

Vi har två egna datorhallar. Det innebär att datorhallarna är sammankopplade, men har separat infrastruktur för övervakning, kylning, lagring, datakommunikation och serverdrift med full diversitet på internetanslutningar.

Metrias datacenter är beläget i en region med flera andra datacenter framför allt med etableringen av Facebook. Luleå Tekniska Universitet och nätverk som NodePole och Cloudberry Datacenters satsar mycket resurser och bedriver forskning inom området.

Molntjänster för ditt behov

Beroende på dina behov och verksamhet finns olika nivåer på hur vi kan samarbeta:

Våra kunder som nyttjar GIS as a Service

Stora som små kunder, alla kan enkelt använda vår skalbara kapacitet och infrastuktur. Vi säkrar upp din kompetens över tid. Idag har vi drift- och förvaltningsuppdrag åt till exempel Södra skogsägarna och Naturvårdsverket. Cirka 40 kommuner har vår tjänst Geoassistans. Andra kunder är Naturskyddsföreningen som använder vårt GISstöd för Bra miljöval och för MSB har vi utvecklat tjänster för att hantera data i gränsregionerna.   

Närhet och engagemang

15 personer i Metria jobbar dagligen på heltid med datacenterdrift, applikationsdrift, datahantering och support optimerad för GIS. Utöver det har vi en grupp SDI-experter. De hjälper dig med GIS-strategier, utbildning, utredningar kring standarder, SDI-frågor, GIS-integrationer m.m.

Vi är experter inom GIS-analyser där vi kan hjälpa till med både metoder och verktyg.

Vi brinner för att leverara bra tjänster till våra kunder. Support och drift jobbar tätt tillsammans. Vi vill också bidra till en framtida storskalig och effektiv datordrift. Därav vårt engagemang i SIS standardisteringsarbetet och projektet Cloudberry Datacenters med målet att utveckla en internationellt ledande miljö för forskning och innovation inom området storskalig datahantering.

Kompetenser

Metrias konsulter och driftspersonal har erfarenhet av och kompetenser i:

Kompetenser IT-drift

Vi har dessutom expertis på följande GIS/CAD:

  • ArcGIS
  • GeoSecma & ArcCadaster
  • Topocad
  • QGIS
  • FME

Kontakta oss

Vill du veta mer om Metria och GIS as a Service

Lyssna på föredrag om Metrias datacenter, BigData, GIS, SDI och SLA i detta youtube-klipp med Patrik Nordlander, driftschef och Jonny Halvarsson, marknadskoordinator.

Produktblad "GIS as a service" hittar du här

Dela sidan: