Konsulttjänster inom analys

Med hjälp av olika typer av analyser tar vi fram beslutsunderlag till våra kunder.

AnalyserVi vill få fler att fatta rätt beslut med hjälp av kartor och satellitbilder. Rätt beslut i samband med stora investeringar bidrar till att du värnar dina och samhället gemensamma resurser.

Av oss får du kvalificerade analyser som är anpassade till investeringens behov och dina förutsättningar. Vi har erfarenhet från många stora projekt inom planering av infrastruktur, bebyggelseutveckling och kartering av land- och vattenområden.

Ditt behov styr

Du möter jägmästaren, biologen eller naturgeografen hos oss. Den kompetens som bäst kan förstå ditt behov och kartlägga förutsättningarna i ditt projekt. Vi kombinerar det med vår tekniska kompetens och många års erfarenhet av att arbeta med geografisk data.

Vi är bra på att förstå ditt behov och omsätta det till beslutsunderlag.

Vi förädlar data

Kartdata och fastighetsdata kan användas i fysisk planering, infrastrukturprojekt och landskapsplanering. Men även flyg- och satellitbilder ger viktig information om rådande förutsättningar.

Kombinationer av data kan användas för att ta fram behovsanpassade underlag och fjärranalyser. Vi kan visa aktuell status på landområden, visa rådande förutsättningar inför projektering av nya väg- och järnvägsbyggen, stödja miljöövervakning, kartlägga översvämningar och många andra typer av karteringar.

Rätt beslut är ofta billigare beslut

Med hjälp av våra aktuella kart- och satellitdata får du stöd att fatta rätt beslut. Det bidrar ofta till längre kostnader och sparar nästan alltid tid.

Vid långsiktiga investeringar bidrar vi med kvalificerade analyser där du få tillgång till kartdata, satellitbilder och konsekvensbeskrivningar. Det ger dig chansen att fatta rätt beslut tidigt i investeringsprocessen.

Vi kan också snabbt ta fram underlag, till exempel vid en skogsbrand. Vi kan visa var det har brunnit i din skog. Du behöver inte åka runt och leta, utan kan fatta bra beslut om lägga tiden på att utföra åtgärder istället.

Dela sidan: