Erbjudanden

Geografisk information är så oändligt mycket mer än en prick på kartan. Vi på Metria samlar in den geografiska informationen så att den blir ett flexibelt verktyg i er organisation - allt från transporter och miljöövervakning till underlag för projektering och byggnation av vindkraft, vägar och industrier. Den gör det också enklare för dig att få överblick över din verksamhet och upptäcka nya utvecklingsmöjligheter. Här hittar du mer information om våra produkter och tjänster.

Fastighetsinformation

Vi levererar uppgifter om alla fastigheter i Sverige, 24 timmar om dygnet, sju dagar i veckan. Du kan också få smarta paketlösningar med rykande färsk fastighetsinformation anpassat efter dina behov.

Kartor och bilder

Vi ger våra kunder enkel tillgång till kvalitetssäkrad geografisk information via kart- och fastighetstjänster eller som dataleveranser. Våra kunder får också hjälp att hitta rätt data och att använda dem smart i sin verksamhet.

Konsulttjänster inom analys

Med hjälp av olika typer av analyser tar vi fram beslutsunderlag till våra kunder.

Konsulttjänster inom geografiska IT-system

Vi utvecklar applikationer, system och tjänster inom geografiska IT. Vi erbjuder förvaltning och drift av olika typer av geografiska IT-system och av verksamhetsdata.

Molntjänster för kartor och fastighetsdata

IT och GIS ska stödja dina kärnprocesser. Säkerhet, kontroll och tillgänglighet är viktiga parametrar vid upphandling av IT-drift och för åtkomst av karttjänster i molnet.

Vi utför alla typer av mättjänster

Vi levererar allt från stommätning för infrastrukturprojekt till nybyggnadskartor och utsättning.

Samhällsplanering

Metria Samhällsplanering arbetar med områdena översiktsplanering, detaljplanering, analyser, gestaltning och utredningar samt erbjuder tjänster som planstöd.

Appar för mätning och tillgång till kartor

Här finns några av våra appar som underlättar i jobbet och som ger tillgång till kartor och positioner.
Dela sidan: