Metria i Luleå

Metria hjälper dig med allt som rör geografisk information och geografisk informationsteknik, till exempel framställning av detaljplaner, grundkartor, nybyggnadskartor och husutsättningar men även alla andra former av kartor, fastighetsförteckningar, utsättning och mätning, gränsvisningar, flygbilder, fastighetsinformation och IT-system. Kontakta Martin Davidson, Mikael Lundgren eller Lars Frisk så får du den hjälp du behöver.

Kontakta

Martin Davidson

Martin Davidson
Tfn 010-121 81 18
GIT - förvaltning och drift

Lars Frisk

Lars Frisk
Tfn 010-121 81 24
GIT - utveckling

 

Mikael LundgrenMikael Lundgren
Tfn 010-121 82 11
Mätning, kartframställning

 

Adress
Box 851
971 26 Luleå
Besöks-/leveransadress:
Stationsgatan 7A, 972 38 Luleå

 

 

 

 Här hittar du Metrias kontor i Luleå.

 

 

Dela sidan: