Metria i Göteborg

Metria hjälper dig med allt som rör geografisk information och geografisk informationsteknik, till exempel framställning av detaljplaner, grundkartor, nybyggnadskartor och husutsättningar men även alla andra former av kartor, fastighetsförteckningar, utsättning och mätning, gränsvisningar, flygbilder, fastighetsinformation och IT-system. Kontakta Tobias Melin, Jan Bjurström eller Magnus Jutterström så får du den hjälp du behöver.

Kontakta

Tobias Melin Jan Bjurström Magnus Jutterström

tobias.melin@metria.se

 

jan.bjurstrom@metria.se

 

magnus.jutterstrom
@metria.se

tfn 010-121 87 71

Mätning, kartläggning

 

tfn 010-121 87 01

GIS-konsulting

 

tfn 010-121 86 08

Kartor, fastigheter och bilder. E-handel. 

Adress

Business Center Marieholm

Marieholmsgatan 42
415 02 Göteborg

Metrias kontor i Göteborg

Dela sidan: