Metria i Åstorp

Metria hjälper dig med allt som rör geografisk information och geografisk informationsteknik, till exempel framställning av detaljplaner, grundkartor, nybyggnadskartor och husutsättningar men även alla andra former av kartor, fastighetsförteckningar, utsättning och mätning, gränsvisningar, flygbilder, fastighetsinformation och IT-system. Kontakta Magnus Olsson så får du den hjälp du behöver.

Kontakta

Magnus Olsson

Magnus Olsson
Tfn 010-121 88 47

Adress
Storgatan 7
(Åstorps kommun)
265 80 Åstorp

 

 

 

Här hittar du Metrias kontor i Åstorp. 

 

 

 

Dela sidan: